Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Hỗ trợ Vòng đời - Office Live Meeting client

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

LƯU Ý: Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 10 tháng 11 năm 2014 với các thay đổi về định dạng. 

1. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft dành cho Office Live Meeting là gì?
2. Hỗ trợ kỹ thuật nào sẽ được cung cấp nếu người dùng hiện không sử dụng phiên bản hiện hành của Office Live Meeting client?
4. Hỗ trợ được áp dụng cho Outlook Add-in for Conferencing?
5. Hỗ trợ được áp dụng như thế nào cho hoạt động sử dụng ứng dụng khách Live Meeting khi được sử dụng với việc triển khai Office Communications Server (OCS) 2007 hoặc Office Communications Server 2007 R2?
6. Làm cách nào để có thể xác định phiên bản của ứng dụng Office Live Meeting được cài đặt?

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 17624 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi