Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Hỗ trợ Vòng đời - Microsoft Online Services

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Đối với các Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp và Nhà phát triển 

1. Dịch vụ Trực tuyến của Microsoft là gì?
2. Microsoft nói là “dựa trên đám mây” nghĩa là gì?
3. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ Dịch vụ Trực tuyến là gì?
4. Tôi đã quen với các chính sách Vòng đời Hỗ trợ truyền thống của Microsoft, chẳng hạn như các giai đoạn Hỗ trợ Chính và các giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng. Các chính sách Vòng đời Hỗ trợ Dịch vụ Trực tuyến giống hoặc khác nhau như thế nào?
5. Tôi thường truy cập trang web Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft để biết khi nào phần mềm tại chỗ của tôi, chẳng hạn như Microsoft Windows – hết thời hạn hỗ trợ. Tôi làm cách nào để chuẩn bị nhận thông báo về Dịch vụ Trực tuyến của Microsoft?
6. Các bản cập nhật bảo mật có được coi là “thay đổi” theo chính sách này không?
Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 17626 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi