Nội dung tải xuống cho Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Nội dung tải xuống Phổ biến


Hình ảnh trực quan hóa cho Windows Media Player            

Phần bổ trợ Windows Media Player

Ngôn ngữ           

Thư viện Cá nhân hóa 

Hình ảnh trực quan hóa là màu sắc, hình dạng và khuôn mẫu di chuyển theo nhạc trong chế độ Đang Phát của Windows Media Player.   Phần bổ sung hoặc bổ trợ làm tăng thêm chức năng—như hiệu ứng âm thanh hoặc khả năng phát DVD—cho Windows Media Player. Tải xuống gói ngôn ngữ miễn phí để sử dụng Windows bằng ngôn ngữ bạn chọn.      Truy cập Thư viện Cá nhân hóa và đắm mình vào những thứ bạn yêu thích.

 

Bảo vệ và tăng cường PC của bạn

Bộ bảo vệ Windows

Các gói dịch vụ

Tiện ích

Bảo mật và tiện ích

Bảo vệ tích hợp chống phần mềm có hại. Giúp PC của bạn
luôn cập nhật với các gói dịch vụ và bản cập nhật
mới nhất miễn phí cho
phiên bản Windows của bạn.  
Một loạt các
ứng dụng và phần bổ trợ
hữu ích để giúp bạn tận dụng tối đa các tính năng của PC.
Phần mềm miễn phí tuyệt vời giúp PC của bạn luôn an toàn và cập nhật.
Có thể tính phí truy cập Internet hoặc các phí dịch vụ khác.