Tải xuống Windows Essentials


Tải xuống ngay

Xem yêu cầu hệ thống

Windows Essentials 2012 là bộ chương trình miễn phí có thể giúp bạn sắp xếp, chỉnh sửa ảnh và video, quản lý email, tạo bài đăng blog và giữ các tệp của bạn luôn đồng bộ hóa. Bạn có thể chọn chương trình mà bạn muốn cài đặt hoặc bạn có thể cài đặt tất cả chúng. Windows Essentials 2012 hoạt động với Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 và Windows 10. Windows Essentials bao gồm các chương trình sau:

  • Phòng Ảnh. Mọi thứ bạn cần để sắp xếp, chỉnh sửa và xuất bản ảnh của bạn.
  • Trình làm phim. Kể câu chuyện theo cách của bạn. Tạo một bộ phim tuyệt đẹp từ ảnh và video của bạn chỉ với vài lần bấm.
  • Windows Live Writer. Tạo bài đăng blog tuyệt đẹp chỉ trong vài phút, với ảnh, video, bản đồ và các tính năng khác. Sau đó, xuất bản tới bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ web nào bạn ưa thích.
  • Windows Live Mail. Quản lý nhiều tài khoản email, lịch và liên hệ của bạn, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.
  • OneDrive. Với OneDrive được cài đặt trên tất cả các máy tính của bạn, bạn có thể truy cập vào phiên bản mới nhất cho tệp của mình dù bạn ở bất cứ đâu.
Phiên bản Windows Essentials mà bạn có thể tải xuống phụ thuộc vào việc bạn đang chạy phiên bản Windows nào. Hãy kiểm tra danh sách sau đây để biết thêm thông tin rồi chọn ngôn ngữ và phiên bản để tải xuống.

Phiên bản EssentialsPhiên bản Windows Tính năng được bao gồm
Windows Essentials 2012 Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10Trình làm phim, Phòng ảnh, OneDrive, An toàn gia đình, Mail, Trình ghi*
Windows Live Essentials 2011 Windows VistaPhần mềm này không còn khả dụng để tải xuống.
Windows Live Essentials 2009 Windows XP Phần mềm này không còn khả dụng để tải xuống.
Tìm hiểu thêm về việc kết thúc hỗ trợ Windows XP

Nội dung tải xuống trên toàn thế giới

Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn tải xuống Windows Essentials 2012.


Bấm vào liên kết tải xuống nghĩa là bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ của Microsoft điều khoản về quyền riêng tư. Bản tải xuống có thể bao gồm bản cập nhật cho các chương trình của Microsoft mà bạn đã có. Bạn sẽ tải các bản cập nhật trong tương lai cho các chương trình của Microsoft từ Microsoft Update. Phần mềm này cũng có thể tải xuống và tự động cài đặt một số bản cập nhật.

* Không phải tất cả các chương trình trong gói phần mềm đều cài đặt hoặc hoạt động tối ưu với tất cả các hệ điều hành. Tìm hiểu thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17779 - Xem lại Lần cuối: 23-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi