Từ SkyDrive thành OneDrive

Bây giờ, chúng tôi là OneDrive  

SkyDrive bây giờ là OneDrive. Tìm các tính năng bạn tin tưởng và tất cả các tệp của bạn, ở đúng nơi bạn đã lưu trữ chúng. Dễ dàng lưu trữ và chia sẻ ảnh, video, tài liệu và nhiều thứ khác—mọi nơi, trên mọi thiết bị, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bạn sẽ có 15 GB dung lượng miễn phí khi đăng ký.

Đăng nhập vào OneDrive

Khác

Tệp của bạn

Nếu bạn đã sử dụng SkyDrive trước đây thì tất cả các tệp của bạn hiện sẵn dùng trong OneDrive. Bạn có thể đăng nhập và dùng chúng như bình thường. 

Đăng nhập               

Vậy còn SkyDrive? Và các tệp của tôi trên SkyDrive thì sao?
Tại sao tôi vẫn nhìn thấy "SkyDrive" trong các ứng dụng và khi trực tuyến? Đó có phải là lỗi không?
Tôi có thể cập nhật ứng dụng để chúng hiển thị tên mới không? Tôi có cần làm gì không?Thuộc tính

ID Bài viết: 17787 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)