Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Hỗ trợ Vòng đời - Microsoft Dynamics

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

LƯU Ý: Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 4 tháng 4 năm 2016.
 

1. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ cho Microsoft Dynamics Cloud Services là gì?
2. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft cho các sản phẩm Microsoft Dynamics tại chỗ là gì?
3. Điều gì xảy ra khi một nền tảng cập nhật, chẳng hạn như phiên bản mới của Microsoft Windows®, giới thiệu tính năng mới hoặc các loại dữ liệu chưa bao giờ được hỗ trợ trong bản phát hành gốc của sản phẩm hiện đang được hỗ trợ?
4. Chính sách gói dịch vụ cho các sản phẩm Microsoft Dynamics là gì?
5. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cần sự hỗ trợ cho một phiên bản hoặc gói dịch vụ không được hỗ trợ?
6. Giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng của Microsoft áp dụng các sản phẩm Microsoft Dynamics nào?
7. Giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng hoạt động như thế nào đối với các sản phẩm Microsoft Dynamics của Microsoft? Giai đoạn này có giống với giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng cho phần còn lại của các sản phẩm Microsoft không?
8. Tôi có thể tìm hiểu thêm chi tiết về giá và đăng ký trong Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng cho các sản phẩm Microsoft Dynamics của mình ở đâu?
9. Hỗ trợ Trực tuyến Tự Trợ giúp cho Microsoft Dynamics là gì?
10. Khách hàng cần phải đăng ký một gói dịch vụ để có quyền đối với các bản cập nhật sản phẩm và gói dịch vụ có phải không?
11. Gói Nâng cao là gì?
12. Ai có thể đăng ký Gói Nâng cao?
13. Tôi từng sử dụng Gói Nâng cao nhưng bây giờ gói đã hết hạn. Tôi có thể tải các bản nâng cấp sản phẩm và cập nhật không liên quan đến bảo mật đã được phát hành khi tôi đang sử dụng Gói Nâng cao không?
14. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft kiểm soát các bản cập nhật về thuế và quy định như thế nào?
15. Năm đầu tiên đăng ký Gói Nâng cao hoặc Software Assurance là bắt buộc có phải không?
16. Làm cách nào để có thể đăng ký Gói Nâng cao? Thế còn về gia hạn?
17. Chính sách Hỗ trợ cho các bản phát hành cập nhât và bản cập nhật tích lũy của Microsoft Dynamics CRM là gì?
18. FRx 6.7 được Hỗ trợ bao lâu?


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 17920 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi