Làm thế nào để khởi động trình dọn đĩa bằng cách sử dụng dòng lệnh

Áp dụng cho: Windows®

Tóm tắt


Bài viết này mô tả cách để khởi động công cụ dọn đĩa và chỉ định ổ đĩa cứng để làm sạch bằng cách sử dụng dòng lệnh.

Thông tin Bổ sung


Để khởi động công cụ dọn đĩa và chỉ định ổ đĩa cứng để làm sạch bằng cách sử dụng dòng lệnh, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
  2. Trong ô mở , gõ lệnh sau, và sau đó nhấn Enter:
    c:\windows\SYSTEM32\cleanmgr.exe /dDrive 
    Lưu ý Trong lệnh này, trình giữ chỗ đại diện cho ổ đĩa cứng để được làm sạch.