Câu hỏi Thường Gặp về Chính sách Hỗ trợ Vòng đời - Windows Phone

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

LƯU Ý: Câu hỏi Thường Gặp này được cập nhật vào ngày 12 tháng 11 năm 2015 

1. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Windows Phone bao gồm những gì?
2. Tôi sẽ vẫn được hỗ trợ trên Windows Phone 8.1 nếu điện thoại hiện có của tôi không thể nâng cấp lên Windows 10 Mobile phải không?
3. Chính sách này áp dụng cho điện thoại thực tế (ví dụ: phần cứng di động) của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) khác như thế nào?
4. Chính sách vòng đời hỗ trợ cho các dịch vụ đăng ký và/hoặc ứng dụng là một phần của Windows Phone là gì?

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 18404 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi