Sử dụng cảm biến trong Windows 7

Cảm biến là gì?

Cảm biến là các thành phần phần cứng có thể cung cấp cho máy tính thông tin về môi trường xung quanh, vị trí của máy tính và nhiều thông tin khác nữa. Chương trình trên máy tính của bạn có thể truy cập vào thông tin từ cảm biến, sau đó lưu trữ hoặc sử dụng thông tin để trợ giúp bạn trong những công việc hàng ngày hoặc để cải thiện trải nghiệm máy tính của bạn. Có hai loại cảm biến:

 • Cảm biến được tích hợp vào máy tính của bạn
 • Cảm biến được kết nối với máy tính của bạn bằng kết nối không dây hoặc có dây

Một số ví dụ về cảm biến bao gồm cảm biến vị trí, chẳng hạn như máy thu GPS, có thể phát hiện vị trí hiện tại của máy tính. Sau đó, chương trình có thể sử dụng vị trí đó để cung cấp cho bạn thông tin về các nhà hàng gần đó hoặc chỉ đường lái xe tới điểm đến tiếp theo. Cảm biến ánh sáng được cài đặt trên máy tính của bạn có thể phát hiện ánh sáng trong môi trường xung quanh, sau đó điều chỉnh độ sáng màn hình cho phù hợp.

Sử dụng thông tin vị trí và các cảm biến khác

Bằng cách sử dụng cảm biến, các chương trình trên máy tính của bạn có thể tùy chỉnh thông tin và dịch vụ cho bạn dựa trên môi trường xung quanh, vị trí hiện tại của máy tính và nhiều thông tin khác nữa. Ví dụ: với cảm biến vị trí và máy tính, bạn có thể tìm ra nhà hàng gần đó, nhận chỉ đường tới nhà hàng đó, gửi chỉ đường cho bạn bè rồi làm theo chỉ đường trên bản đồ khi bạn di chuyển tới điểm đến của mình.

Các chương trình có thể truy cập vào thông tin từ cảm biến sau khi bạn cài đặt và bật thiết bị này trên máy tính của mình. Sau đó, chương trình có thể lưu trữ hoặc sử dụng thông tin đó để trợ giúp bạn trong công việc hàng ngày hoặc để cải thiện trải nghiệm máy tính của bạn. Để giúp ngăn chặn tất cả các chương trình và tài khoản người dùng truy cập vào thông tin từ cảm biến, bạn có thể tắt cảm biến.

Vì một số chương trình có thể gửi thông tin cá nhân qua kết nối mạng nên bạn chỉ có thể bật hoặc tắt cảm biến sau khi đăng nhập vào Windows bằng tài khoản quản trị viên.

Bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân về những người dùng nhất định trên máy tính của mình. 

Cảm biến ảnh hưởng như thế nào đến quyền riêng tư của tôi?

Theo mặc định, khi bạn bật cảm biến, tất cả các chương trình và người dùng trên máy tính của bạn có thể truy cập vào thông tin từ cảm biến đó. Windows sẽ thông báo cho bạn khi chương trình truy cập thông tin về vị trí của bạn bằng cách hiển thị tạm thời biểu tượng Vị trí và Cảm Biến khác trong khu vực thông báo. Windows sẽ hiển thị biểu tượng này vào lần đầu tiên chương trình hoặc dịch vụ truy cập vị trí của máy tính từ cảm biến.

Một số chương trình có thể sử dụng thông tin cá nhân (chẳng hạn như vị trí của bạn) từ cảm biến khi chưa được cho phép. Bạn có thể giới hạn các chương trình truy cập vào thông tin từ cảm biến bằng tài khoản người dùng.  

Thay đổi những người có thể truy cập thông tin từ cảm biến

Bạn có thể giới hạn các chương trình hoặc dịch vụ (chạy trong nền cho tất cả các tài khoản người dùng) truy cập vào thông tin từ cảm biến. Theo mặc định, khi bạn bật cảm biến lần đầu tiên, tất cả các chương trình và dịch vụ đều có thể truy cập thông tin từ cảm biến cho tất cả các tài khoản người dùng. Bạn có thể chọn giới hạn các chương trình có thể truy cập vào thông tin từ cảm biến bằng tài khoản người dùng. Bạn cũng có thể chọn giới hạn các dịch vụ có thể truy cập vào thông tin từ cảm biến, tuy nhiên, điều này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản người dùng.

 1. Mở Vị trí và Cảm biến Khác bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , sau đó bấm vào Panel Điều khiển. Trong hộp tìm kiếm, nhập cảm biến, sau đó bấm vào Vị trí và Cảm biến Khác
 2. Trong ngăn bên trái, bấm vào Thay đổi cài đặt người dùng.
 3. Trong Cảm biến, từ danh sách, bấm vào cảm biến mà bạn muốn thay đổi cài đặt người dùng.
 4. Trong phần Truy cập, chọn hộp kiểm bên cạnh từng tên người dùng để cấp quyền truy cập hoặc bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh từng tên người dùng để loại bỏ quyền truy cập, sau đó bấm OK.
  Y?u c?u quy?n qu?n tr? vi?n
   Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Bật hoặc tắt cảm biến

Chương trình có thể sử dụng thông tin từ cảm biến sau khi bạn bật. Bạn có thể bật hoặc tắt cảm biến được cài đặt trên máy tính của mình trong Vị trí và Cảm biến Khác trong Panel Điều khiển. Tắt cảm biến không loại bỏ được quyền truy cập. Một số chương trình vẫn có thể truy cập thông tin từ cảm biến sau khi bạn tắt.

Sau khi bạn bật cảm biến, theo mặc định, tất cả người dùng và chương trình trên máy tính của bạn có thể truy cập vào thông tin từ đó. Lần đầu tiên chương trình hoặc dịch vụ truy cập vị trí của máy tính từ cảm biến, Windows sẽ tạm thời hiển thị biểu tượng Vị trí và Cảm biến Khác trong khu vực thông báo. 

Để bật hoặc tắt cảm biến

 1. Mở Vị trí và Cảm biến Khác bằng cách bấm vào nút Bắt đầu 
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , sau đó bấm vào Panel Điều khiển. Nhập cảm biến vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm vào Vị trí và Cảm biến Khác.
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh cảm biến mà bạn muốn bật hoặc bỏ chọn hộp kiểm để tắt cảm biến, sau đó bấm vào Áp dụng.
  Y?u c?u quy?n qu?n tr? vi?n
   Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Cài đặt hoặc gỡ cài đặt cảm biến

Hãy xem thông tin đi kèm với cảm biến của bạn hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất cảm biến. Sau khi cài đặt cảm biến, bạn phải bật lên. Điều này cho phép các chương trình truy cập vào thông tin từ cảm biến.

Để gỡ cài đặt cảm biến

 1. Mở Vị trí và Cảm biến Khác bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , sau đó bấm vào Panel Điều khiển. Nhập cảm biến vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm vào Vị trí và Cảm biến Khác.
 2. Bấm vào cảm biến mà bạn muốn gỡ cài đặt.
 3. Trong Tùy chọn khác, bấm vào Gỡ cài đặt cảm biến này, sau đó bấm vào OK. 
  Y?u c?u quy?n qu?n tr? vi?n
   Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Thuộc tính

ID Bài viết: 18522 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi