Thay đổi các chương trình Windows 7 sử dụng theo mặc định

Chương trình mặc định là chương trình Windows sử dụng khi bạn mở một loại tệp cụ thể, chẳng hạn như tệp nhạc, hình ảnh hoặc trang web. Ví dụ: nếu đã cài đặt nhiều trình duyệt web trên máy tính, bạn có thể chọn một trong số đó làm trình duyệt mặc định.

Mở Chương trình Mặc định bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
Hình ảnh nút Bắt đầu
 rồi bấm vào Chương trình Mặc định.

Trong Chương trình mặc định, bạn có thể:
 
Đặt chương trình mặc định của bạn
Liên kết loại tệp với chương trình
Thay đổi cài đặt Phát Tự động
Đặt chương trình mặc định cho máy tính này


Thuộc tính

ID Bài viết: 18539 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi