Câu hỏi Thường Gặp về chính sách hỗ trợ vòng đời - Các sản phẩm Windows

Trên trang này:

LƯU Ý: Câu hỏi thường gặp này được cập nhật vào ngày 11 tháng 8 năm 2016. 


 Microsoft Windows 

1. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft dành cho Windows là gì?
2. Có một chính sách Vòng đời Hỗ trợ khác của Microsoft cho người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng hệ điều hành Windows đúng không?
3. Nếu tôi nhận được Windows khi mua một máy tính cá nhân mới, ai sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hệ điều hành Windows dành cho máy tính để bàn của tôi?
4. Tôi có những tùy chọn nào khác để được hỗ trợ?
5. Sau khi dịch vụ hỗ trợ có tính phí và có trợ giúp của Microsoft đã kết thúc, tôi có các tùy chọn gì nếu tôi muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ? 
6. Khi một hệ điều hành Windows dành cho máy tính để bàn sắp kết thúc vòng đời của mình hoặc không còn được hỗ trợ, điều đó có nghĩa là các chương trình mới sẽ không chạy trên hệ điều hành đó phải không?


 Windows 8.1 


7. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft dành cho Windows 8.1 là gì?
8. Tại sao bạn yêu cầu khách hàng Windows 8 chuyển sang Windows 8.1 hai năm sau ngày Khả dụng Chung?
9. Windows 8.1 Update là gì? Windows 8.1 Update tác động đến Vòng đời Hỗ trợ Windows 8 như thế nào?


 Windows Embedded


10. Kết thúc Hỗ trợ cho Windows XP tác động như thế nào đến các sản phẩm Windows Embedded?
11. Tại sao hỗ trợ dành cho Windows XP Professional for Embedded Systems kết thúc cùng với Windows XP?
12. Tại sao Windows XP Embedded sẽ được hỗ trợ trong hai năm, lâu hơn Windows XP Professional for Embedded Systems?
13. Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft dành cho các sản phẩm Windows Embedded 8.1 là gì?
14. Có điểm gì khác biệt trong những gì được cung cấp trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng cho các sản phẩm Windows Embedded so với sản phẩm Windows thông thường không?
15. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các phần khác của hệ thống? Hỗ trợ bộ xử lý và chipset mới nhất trên Windows


16. Tôi có thể đọc thêm về cách tiếp cận của Microsoft để hỗ trợ đổi mới silicon mới nhất trên Windows ở đâu?
17. Microsoft có kế hoạch như thế nào để hỗ trợ cho bộ xử lý và chipset mới khi chúng được phát hành?
18. Chính sách hỗ trợ các thế hệ trước của bộ xử lý và chipset trên Windows 7 hoặc Windows 8.1 là gì?
19. Chính sách hỗ trợ cho các thiết bị Windows 7/8.1 có thế hệ bộ xử lý thứ 6 của Intel (còn được gọi là Skylake) đã được phát hành vào cuối năm 2015 là gì?
21. Microsoft đã thực hiện các thay đổi nào đối với chính sách hỗ trợ Skylake?
22. Windows 10 LTSB sẽ được hỗ trợ như thế nào?
23. Chính sách hỗ trợ cho các thế hệ trước của bộ xử lý và chipset trên Windows Embedded 7, 8 hoặc 8.1 là gì?
24. Chính sách hỗ trợ cho thế hệ bộ xử lý thứ 6 của Intel (còn được gọi là Skylake) đã được phát hành vào cuối năm 2015 trên các sản phẩm Windows Embedded là gì?
26. Chính sách hỗ trợ cho sản phẩm Windows Server trên thiết bị Skylake là gì?


 Windows RT 

27. Chính sách Vòng đời hỗ trợ của Microsoft dành cho Windows RT là gì?
28. Microsoft sẽ cung cấp bản cập nhật phần mềm dành riêng cho từng khách hàng phải không?
29. Chính sách Vòng đời hỗ trợ của Microsoft cho Office Home và Student 2013 RT, phiên bản Office có sẵn trên Windows RT là gì?
30. Microsoft hỗ trợ phần cứng thiết bị chạy Windows RT bao lâu?

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 18581 - Xem lại Lần cuối: 23-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi