Màn hình in không thành công khi dán vào Paint


Triệu chứng


Khi bạn nhấn ALT-in màn hình để chụp ảnh chụp màn hình, rồi cố gắng dán nó vào Paint, dán hình ảnh vào hộp màu trắng trống.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra khi trình điều khiển video được đặt là 16 màu.

Giải pháp


Bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây để làm việc xung quanh vấn đề này.

Phương pháp 1

  1. Trong Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào Hiển thị, rồi bấm vào tab thiết đặt.
  2. Đặt tùy chọn bảng màu vào một thiết đặt lớn hơn 16 màu.

Phương pháp 2

  1. Mở sơn.
  2. Trên menu tùy chọn, bấm vào vẽ hình mờ.
  3. Dán trong hình ảnh.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận điều này là một vấn đề trong Windows NT Phiên bản 4,0. Chúng tôi đang nghiên cứu về sự cố này và sẽ đăng thông tin bổ sung ở đây trong cơ sở tri thức Microsoft khi nó trở nên sẵn dùng.