Vô hiệu hoá tệp và máy in chia sẻ thêm bảo mật

Áp dụng cho: Windows®

Nếu bài viết này mô tả sự cố liên quan đến phần cứng của bạn, hãy xem trang Web Microsoft sau đây để xem các bài viết về phần cứng:

Tóm tắt


Khi bạn cố gắng kết nối Internet bằng cách sử dụng mạng quay số, bạn có thể nhận được dấu nhắc sau đây:
Tệp và máy in chia sẻ đang kết nối TCP/IP bạn sẽ sử dụng để truy cập Internet. Người dùng khác trên Internet có thể truy nhập tệp của bạn. Bạn có muốn Windows để vô hiệu hoá tệp và máy in chia sẻ kết nối TCP/IP Internet?

Thông tin Bổ sung


Lời nhắc này là lời nhắc bảo mật là vô hiệu hoá các cấu phần mạng và máy in chia sẻ tệp khi bạn đã mở kết nối mạng quay số của bạn ngăn truy cập trái phép vào tệp, máy in và mạng của bạn. Nếu phần tệp và máy in chia sẻ được bật để ngăn xếp truyền điều khiển Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) với bộ điều hợp quay, người dùng bên ngoài Internet có thể truy cập vào máy tính hoặc mạng của bạn. Chú ý: Microsoft thực sự khuyên không cho phép phần tệp và máy in chia sẻ với mạng quay số. Để vô hiệu hoá phần tệp và máy in chia sẻ của bộ điều hợp quay:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ đến Cài đặt, bấm Pa-nen Điều khiển, sau đó bấm đúp vào Mạng.
 2. Bấm TCP/IP -> quay hợp, bấm thuộc tính, và sau đó nhấp vào tab liên kết .
 3. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm tệp và máy in chia sẻ , nhấn OKvà sau đó bấm OK.
 4. Khởi động lại máy tính của bạn.
CHÚ Ý
 • Điều này vô hiệu hoá phần tệp và máy in chia sẻ chỉ cho bộ điều hợp mạng quay số. Mạng chia sẻ tệp hoặc máy in chia sẻ không bị ảnh hưởng.
Chú ý: trong một số trường hợp, có thể cần thiết để chia sẻ tệp và máy in qua bộ điều hợp mạng tương tự được sử dụng để truy cập Internet. Cho phép tệp và máy in chia sẻ bằng cách sử dụng giao thức TCP/IP có thể khiến chia sẻ tệp hoặc máy in chia sẻ Internet. Một ví dụ phổ biến trong trường hợp này xảy ra với modem cáp hoặc modem DSL kết nối mà thiết bị băng thông rộng được kết nối trực tiếp vào Trung tâm mỗi máy tính sử dụng để kết nối với mạng nhà riêng, như trong ví dụ sau:
Internet kết nối với một thiết bị băng thông rộng kết nối với một trung tâm đó kết nối với Trang chủ máy tính
Để cấu hình mạng an toàn chia sẻ tệp và máy in trên bộ điều hợp mạng xúc Internet, unbind tệp và máy in chia sẻ với TCP/IP liên kết với bộ điều hợp xúc:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ đến Cài đặt, bấm Pa-nen Điều khiển, sau đó bấm đúp vào Mạng.
 2. Bấm TCP/IP -> mạng, bấm thuộc tính, và sau đó nhấp vào tab liên kết .
 3. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm tệp và máy in chia sẻ , nhấn OKvà sau đó bấm OK. Khởi động lại máy tính của bạn.
 4. Cài đặt NetBEUI. Bấm Bắt đầu, trỏ đến Cài đặt, bấm Pa-nen Điều khiển, sau đó bấm đúp vào Mạng.
 5. Bấm vào Thêm, bấm giao thức, theo nhà sản xuất, bấm Microsoft và sau đó bấm đúp NetBEUI.
 6. Bấm OK để khởi động lại máy tính của bạn.
Các quy trình này nên được lặp lại trên máy tính phải chia sẻ tệp hoặc có quyền truy cập vào tệp được chia sẻ nhưng có bộ điều hợp được thể hiện giải pháp Internet.Another là cài đặt chia sẻ kết nối Internet nếu bạn đang chạy Windows 98 Second Edition có cung cấp bảo vệ tài liệu trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
Tính năng bảo mật 241570 kết nối Internet chia sẻ
Cài đặt chia sẻ kết nối Internet (ICS):chú ý: ICS sẽ chỉ được cài đặt trên máy tính mà bạn sử dụng để kết nối với Internet. Máy tính này được gọi là máy chủ. Các máy tính khác trên mạng cục bộ (LAN) sử dụng máy chủ để kết nối Internet được gọi là khách hàng. Chương trình Internet khách hàng phải được cấu hình để kết nối bằng cách sử dụng mạng LAN.
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ vào Thiết đặt, bấm Pa-nen Điều khiển, sau đó bấm đúp vào Thêm/loại bỏ chương trình.
 2. Trên tab Cài đặt Windows , bấm Công cụ Internetvà sau đó bấm chi tiết.
 3. Bấm để chọn hộp kiểm Chia sẻ kết nối Internet , bấm OK, và sau đó bấm OK.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để chạy thuật sĩ chia sẻ kết nối Internet.
Để biết thêm thông tin về yêu cầu ICS, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
230140 chỉ có một kết nối Internet chia sẻ lưu trữ phải LAN