ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP BỔ SUNG PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

WINDOWS INTERNET EXPLORER 9 DÀNH CHO MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS SERVER 2008 VÀ WINDOWS SERVER 2008 R2

Microsoft Corporation (hoặc một trong những chi nhánh của Microsoft dựa trên nơi bạn sinh sống) cấp phép phần bổ sung này cho bạn. Nếu bạn được phép sử dụng phần mềm Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2 (mà phần bổ sung này được áp dụng) ("phần mềm") thì bạn có thể sử dụng phần bổ sung này. Bạn không thể sử dụng phần bổ sung nếu bạn không có giấy phép dành cho phần mềm. Bạn có thể sử dụng phần bổ sung này với mỗi bản sao phần mềm đã cấp phép hợp lệ.

Các điều khoản cấp phép sau mô tả các điều khoản sử dụng bổ sung cho phần bổ sung này. Các điều khoản và điều khoản cấp phép phần mềm áp dụng cho việc sử dụng phần bổ sung này. Nếu có xung đột, các điều khoản cấp phép bổ sung này áp dụng.

Bằng cách sử dụng phần bổ sung này, bạn chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này thì không được sử dụng phần bổ sung này.

Nếu bạn tuân thủ các điều khoản cấp phép này, bạn sẽ có những quyền bên dưới.

 1. CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN INTERNET. Microsoft cung cấp các dịch vụ dựa trên Internet với phần mềm này. Microsoft có thể thay đổi hoặc hủy chúng bất kỳ lúc nào.
  • Đồng ý với các Dịch vụ Dựa trên Internet. Các tính năng phần mềm được mô tả bên dưới và trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Internet Explorer 9 kết nối với Microsoft hoặc hệ thống máy tính của nhà cung cấp dịch vụ qua Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Bạn có thể tắt các tính năng này hoặc không dùng chúng. Để biết thêm thông tin về các tính năng này, hãy xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757. Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn đồng ý với việc truyền thông tin này. Microsoft không sử dụng thông tin để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.
  • Thông tin Máy tính. Các tính năng sau đây sử dụng các giao thức Internet để gửi thông tin máy tính đến các hệ thống thích hợp, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet của bạn, loại hệ điều hành, trình duyệt, tên và phiên bản của phần mềm bạn đang sử dụng và mã ngôn ngữ của thiết bị khi bạn cài đặt phần mềm. Microsoft sẽ sử dụng các thông tin này để làm cho dịch vụ dựa trên Internet có sẵn cho bạn.
   • Bộ tăng tốc. Khi bạn bấm vào hoặc di chuyển chuột qua Bộ tăng tốc trong Internet Explorer, bất kỳ mục nào sau đây có thể được gửi tới nhà cung cấp dịch vụ:

    • tiêu đề và địa chỉ web đầy đủ hoặc URL của trang web hiện tại,
    • thông tin máy tính tiêu chuẩn, và
    • bất kỳ nội dung nào bạn đã chọn.

    Nếu bạn sử dụng Bộ tăng tốc do Microsoft cung cấp, việc sử dụng thông tin được gửi đi sẽ tùy thuộc vào Điều khoản về Quyền riêng tư Trực tuyến của Microsoft. Điều khoản này có sẵn tại http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31493. Nếu bạn dùng Bộ tăng tốc do một bên thứ ba cung cấp, việc sử dụng thông tin được gửi đi sẽ tùy thuộc vào điều khoản về quyền riêng tư của bên thứ ba.

   • Tìm kiếm Bản cập nhật của Nhà cung cấp. Sau khi cài đặt, phần mềm sẽ tải xuống bản cập nhật dữ liệu trên máy tính của bạn về nhà cung cấp tìm kiếm. Bản cập nhật này nâng cấp các nhà cung cấp của bạn với các tính năng mới nhất, chẳng hạn như biểu tượng mới hoặc đề xuất tìm kiếm. Đây là bản cập nhật một thời điểm, nhưng phần mềm sẽ cố gắng thực hiện cập nhật nhiều lần nếu không tải xuống thành công bản cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757.
  • Sử dụng Thông tin. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin máy tính để cải tiến phần mềm và dịch vụ của mình. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin đó với những người khác, chẳng hạn như nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Họ có thể sử dụng thông tin này để cải tiến cách các sản phẩm của họ hoạt động với phần mềm của Microsoft.
  • Việc lạm dụng các Dịch vụ dựa trên Internet. Bạn không được phép sử dụng các dịch vụ này theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho dịch vụ hay ảnh hưởng xấu tới việc sử dụng dịch vụ của bất kỳ người nào. Bạn không được phép sử dụng dịch vụ để có được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào dưới bất cứ hình thức nào.
 2. DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHO PHẦN MỀM BỔ SUNG. Microsoft cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 19999 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi