Mẹo tiết kiệm pin

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để kéo dài tuổi thọ pin PC của mình.

Sử dụng chế độ tiết kiệm pin
Thay đổi cài đặt nguồn và màn hình
Tắt các ứng dụng bạn không dùng đến
Thay đổi cài đặt đồng bộ hóa
Những cách khác mà bạn có thể thực hiện


Thuộc tính

ID Bài viết: 20443 - Xem lại Lần cuối: 30-09-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)