Thông báo và ứng dụng cho phụ kiện

Phụ kiện là các thiết bị đồng hành tương tác hoặc đồng bộ với điện thoại Windows 10 Mobile của bạn, chẳng hạn như đồng hồ thông minh, vỏ điện thoại linh hoạt, bộ theo dõi tập thể dục và đồng hồ báo thức.

Một số phụ kiện có thể nhận thông báo từ điện thoại nên bạn có thể để điện thoại trong túi hoặc ví mà vẫn nhận được tin nhắn hoặc nhắc nhở quan trọng đó.

Thông báo có thể bao gồm các thông tin sau:

  • Thông báo cuộc gọi điện thoại, bao gồm ID người gọi
  • Tin nhắn SMS, bao gồm người gửi và nội dung văn bản
  • Nhắc nhở
  • Báo thức
  • Biểu ngữ thông báo của bên thứ ba
  • Email
  • Siêu dữ liệu phát lại phương tiện

Ứng dụng cho phụ kiện

Phụ kiện nhận thông báo qua một ứng dụng đồng hành cho phụ kiện chạy trên điện thoại. Ứng dụng này do nhà sản xuất phụ kiện tạo và thường được chủ sở hữu điện thoại tải xuống. Ứng dụng cho phụ kiện có thể chạy dưới nền và nhận dữ liệu thông báo. Sau đó, ứng dụng cho phụ kiện có thể gửi dữ liệu thông báo tới phụ kiện phần cứng thực tế qua kết nối như Wi-Fi hoặc Bluetooth.

Nhà sản xuất điện thoại của bạn có thể cung cấp ứng dụng cho phụ kiện được cài đặt sẵn để hỗ trợ vỏ điện thoại linh hoạt. Vỏ điện thoại linh hoạt cho phép bạn tương tác với điện thoại trong khi vỏ đang đóng và điện thoại đang khóa. Ví dụ: vỏ thông minh có thể hiển thị giờ hoặc các thông báo cho bạn.

Khi bạn gắn vỏ điện thoại linh hoạt vào điện thoại của mình và cài đặt một ứng dụng cho phụ kiện tương thích, ứng dụng sẽ tự động được phép nhận thông báo từ điện thoại. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất kỳ lúc nào.

Lưu ý

Cách một ứng dụng cho phụ kiện sử dụng dữ liệu thông báo của bạn, chẳng hạn như nội dung tin nhắn, sẽ tuân theo nguyên tắc về quyền riêng tư của nhà xuất bản ứng dụng.

Bật hoặc tắt thông báo tới ứng dụng cho phụ kiện

Bật dữ liệu thông báo tới một ứng dụng cho phụ kiện tương thích để điện thoại của bạn sẽ nhận được dữ liệu thông báo tới ứng dụng đó hoặc bạn có thể tắt dữ liệu thông báo và ngừng cung cấp dữ liệu thông báo tới ứng dụng đó.

  1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng rồi chọn Cài đặt .
  2. Chọn Quyền riêng tư > Ứng dụng cho phụ kiện.
  3. Tìm ứng dụng mà bạn muốn bật hoặc tắt thông báo, sau đó chọn để bật hoặc tắt dữ liệu thông báo cho ứng dụng.


Thuộc tính

ID Bài viết: 20515 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi