Sử dụng Trình khắc phục sự cố kích hoạt

Nếu bạn không thể kích hoạt Windows 10, Trình khắc phục sự cố kích hoạt có thể giúp bạn. Để sử dụng trình khắc phục sự cố, chọn nút Bắt đầu , chọn Cài đặt  > Cập nhật & bảo mật  > Kích hoạt rồi chọn Khắc phục sự cố. Bạn phải là quản trị viên để sử dụng tùy chọn này.

Sau đây là một số sự cố mà trình khắc phục sự cố có thể giải quyết: 

Bạn có giấy phép kỹ thuật số cho Windows 10 Pro nhưng Windows 10 Home được cài đặt
Bạn có giấy phép kỹ thuật số cho Windows 10 Home nhưng Windows 10 Pro được cài đặt
Bạn có giấy phép kỹ thuật số cho Windows nhưng giấy phép chưa được kích hoạt
Bạn đã thực hiện một thay đổi phần cứng đáng kể 


Thuộc tính

ID Bài viết: 20527 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi