Hỗ trợ Nhanh: Câu hỏi thường gặp


 
Hỗ trợ Nhanh là gì?
Ứng dụng này hoạt động như thế nào? 
Làm cách nào để mở Hỗ trợ Nhanh?
Làm cách nào để sử dụng Hỗ trợ Nhanh để nhận trợ giúp về sự cố với máy tính?
Làm cách nào để sử dụng Hỗ trợ Nhanh nhằm giúp ai đó gặp sự cố máy tính?
Tôi không có Hỗ trợ Nhanh. Làm cách nào để cài đặt ứng dụng này?


Thuộc tính

ID Bài viết: 20534 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi