Chính sách Cập nhật Bảo mật Vòng đời

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Microsoft cam kết cung cấp các sản phẩm với độ bảo mật nâng cao. Mục tiêu lâu dài là để loại bỏ các lỗ hổng bảo mật khỏi tất cả các sản phẩm của chúng tôi trước khi phát hành. Để hiện thực hóa giấc mơ về Điện toán Tin cậy là một yếu tố quan trọng trong tầm nhìn của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng loại bỏ các lỗ hổng trong quá trình phát triển nhưng các lỗ hổng phần mềm hiện nay vẫn còn là một vấn đề và chúng tôi phải được chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó khi phát hiện ra các lỗ hổng.  Microsoft khuyên khách hàng nên cài đặt các bản phát hành sản phẩm, các bản cập nhật bảo mật và gói dịch vụ mới nhất để vẫn giữ được an toàn hết mức có thể. Để biết thông tin mới nhất về các bản cập nhật bảo mật, vui lòng truy cập Thư viện TechNet của chúng tôi. Sản phẩm cũ hơn, có thể không đáp ứng yêu cầu bảo mật cao hơn hiện nay. Microsoft có thể không cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho sản phẩm cũ hơn.


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 


Thuộc tính

ID Bài viết: 20556 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi