Thay đổi cài đặt phụ đề chi tiết

Phụ đề chi tiết cho phép bạn đọc to các từ được nói trong phần âm thanh của video, chương trình truyền hình hoặc phim.

Để tùy chỉnh cách phụ đề chi tiết xuất hiện trong Windows và một số ứng dụng Windows, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Dễ Truy cập > Phụ đề chi tiết. Chọn cài đặt mong muốn và xem cách chúng xuất hiện trong Bản xem trước.

Để quay lại cài đặt mặc định, chọn nút Khôi phục về mặc định.

Cài đặt phụ đề chi tiết trong ứng dụng Cài đặt.

Thuộc tính

ID Bài viết: 21055 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi