Bố trí nội dung nội tuyến bị xoá khi bạn gửi một "bố trí nội dung: nội tuyến" thư email bằng cách sử dụng EWS trong môi trường Exchange Server 2010

Áp dụng cho: Exchange Server 2010

Triệu chứng


Xem xét kịch bản sau đây. Bạn gửi một thư email đa năng Internet thư mã hoá (MIME) bằng cách sử dụng dịch vụ Web Exchange (EWS) trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010. Bố trí nội dung tiêu đề được đặt thành nội tuyến. Trong trường hợp này, bố trí nội dung nội tuyến có thể được loại bỏ. Ngoài ra, phần đính kèm không hiển thị dưới dạng "nội tuyến" với nội dung thư email trên một số khách hàng.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:
2582113 Mô tả Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung


Để biết thêm thông tin về bố trí nội dung: inline, ghé thăm website sau của Microsoft: