Lumia có Windows 10 Mobile của tôi hỗ trợ những tính năng nào?

Các ứng dụng và tính năng khả dụng của Lumia có thể thay đổi tùy theo ngôn ngữ, khu vực, nhà cung cấp dịch vụ hoặc kiểu điện thoại chẳng hạn. Danh sách này có thể không toàn diện và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các tính năng được liệt kê bên dưới, sau đó là kiểu điện thoại hỗ trợ từng tính năng. Để biết thông tin về các tính năng được điện thoại Lumia có Windows 8.1 hỗ trợ, hãy bấm vào đây.

Âm thanh
 • Hiệu ứng stereo định hướng: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Đài FM: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 

Máy ảnh
 • Lấy nét máy ảnh: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Thu phóng máy ảnh: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Định dạng Âm bản Kỹ thuật số (DNG): Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Quay video 4K: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Máy ảnh trước: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Quay video HD đầy đủ: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Ảnh Động: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM

Khả năng kết nối
 • LTE/4G: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM
 • NFC: Lumia 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM
 • Chiếumàn hình qua Wi-Fi: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 

Phần cứng
 • Phương pháp khởi động lại bằng 1 phím: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Continuum: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Hai SIM: Lumia 650 Hai SIM, 950 Hai SIM và 950 XL Hai SIM 
 • Đèn chớp: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Thẻ nhớ: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Dữ liệu chuyển động: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Pin có thể tháo rời: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Nắp sau có thể tháo rời: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Windows Hello: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Sạc không dây: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM

Màn hình 
 • Màn hình xem nhanh: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Cảm biến ánh sáng: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Ẩn thanh di chuyển: Lumia 550, 650, 650 Hai SIM, 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 
 • Bàn phím di động: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 

Khác
 • Xin chào Cortana: Lumia 950, 950 Hai SIM, 950 XL và 950 XL Hai SIM 

Bài viết này áp dụng cho các thiết bị sau:
 • Lumia 950 XL, Lumia 950, Lumia 650, Lumia 550
Thuộc tính

ID Bài viết: 22794 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)ERROR: Error after PhantomJS process exit