Lumia có Windows Phone 8.1 của tôi hỗ trợ những tính năng nào?


Các ứng dụng và tính năng khả dụng của Lumia có thể thay đổi tùy theo ngôn ngữ, khu vực, nhà cung cấp dịch vụ hoặc kiểu điện thoại chẳng hạn. Danh sách này có thể không toàn diện và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các tính năng được liệt kê bên dưới, sau đó là kiểu điện thoại hỗ trợ từng tính năng. Để biết thông tin về các tính năng được điện thoại Lumia có Windows 10 Mobile hỗ trợ, hãy bấm vào đây.

Âm thanh
 • Hiệu ứng stereo định hướng: Lumia 930, 1520 và Biểu tượng 
 • Bộ chỉnh âm Dolby: Lumia 620, 625, 720, 720T, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320 và 1520 
 • Âm thanh vòm Dolby: Lumia 830, 930, 1520 và Biểu tượng 
 • Đài FM: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 530, 530 Hai SIM, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 625, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 và Biểu tượng

Máy ảnh
 • Lấy nét máy ảnh: Lumia 520, 520T, 521, 525, 526, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 620, 625, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 và Biểu tượng
 • Thu phóng máy ảnh: Lumia 520, 520T, 521, 525, 526, 620, 625, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 và Biểu tượng 
 • Định dạng Âm bản Kỹ thuật số (DNG): Lumia 830, 930, 1020, 1520 và Biểu tượng 
 • Quay video 4K: Lumia 930, 1520 và Biểu tượng 
 • Máy ảnh trước: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 620, 625, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM , 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 và Biểu tượng 
 • Quay video HD đầy đủ: Lumia 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 820, 830, 920, 925, 930, 1020, 1520 và Biểu tượng 
 • Ảnh Động: Lumia 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 730 Hai SIM, 735, 830, 930, 1520 và Biểu tượng 
 • Lumia Moments: Lumia 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 830, 930, 1520 và Biểu tượng
 • Chỉ Máy ảnh của Microsoft: Lumia 430 Hai SIM 
 • Tìm kiếm trực quan: Lumia 430 Hai SIM, 520, 520T, 521, 525, 526, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 620, 625, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520, và Biểu tượng

Khả năng kết nối
 • LTE/4G: Lumia 625 (RM-941, RM 942), 635, 636, 636 4 g (chỉ tại Trung Quốc), 638 4 g (chỉ tại Trung Quốc), 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 925 (RM-892, RM-893), 930 (RM-1045), 1020 (RM-875, RM-877), 1320 (RM-994, RM-995), 1520 (RM-937, RM-938) và Biểu tượng 
 • NFC: Lumia 620, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1520 và Biểu tượng 
 • Chiếumàn hình qua Wi-Fi: Lumia 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 730 Hai SIM, 735, 830, 930, 1520 và Biểu tượng 
 • NFC bảo mật: Lumia 620, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1520 và Biểu tượng

Phần cứng
 • Phương pháp đặt lại bằng 1 phím: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 530, 530 Hai SIM, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 625, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 730 Hai SIM, 735, 830, 930, 1320, 1520 và Biểu tượng 
 • Phương pháp đặt lại bằng 2 phím: Lumia 520, 520T, 521, 620, 720, 720T, 820, 920, 920T, 925, 925T và 1020 
 • Hai SIM: Lumia 430 Hai SIM, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 530 Hai SIM, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 630 Hai SIM, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE Hai SIM, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE Hai SIM và 730 Hai SIM 
 • Thẻ nhớ: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535, 535 Hai SIM, 530, 530 Hai SIM, 540 Hai SIM, 620, 625, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 1320 và 1520 
 • Dữ liệu chuyển động: Lumia 630, 635, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 730, 735, 830, 930, 1520, và Biểu tượng 
 • Pin không thể tháo rời: Lumia 625, 720, 720T, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 và Biểu tượng 
 • Pin có thể tháo rời: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 530, 530 Hai SIM, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 620, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 730 Hai SIM, 735, 820 và 830 
 • Nắp sau có thể tháo rời: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 530, 530 Hai SIM, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 620, 625, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 730 Hai SIM, 735, 820, 830 và 1320 
 • Sạc không dây: Lumia 735, 830, 920, 920T, 930, 1520 (RM-937, RM-938, RM-939) và Biểu tượng 
 • Sạc không dây kèm theo nắp: Lumia 720, 720T, 735, 820, 925, 925T, 1020 và 1520 (RM-940)

Màn hình
 • Nhấn đúp để đánh thức: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 620, 625, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320 và 1520 
 • Màn hình xem nhanh: Lumia 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 620, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 1020, 1320 và 1520 
 • Cảm biến ánh sáng: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 620, 625, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 và Biểu tượng 
 • Ẩn thanh di chuyển: Lumia 535, 535 Hai SIM, 540 Hai SIM, 640 Hai SIM, 640 Hai SIM DTV, 640 LTE, 640 LTE Hai SIM, 640 XL, 640 XL Hai SIM, 640 XL LTE, 640 XL LTE Hai SIM, 730 Hai SIM, 735 
 • Cảm ứng nhạy: Lumia 520, 520T, 521, 525, 526, 620, 625, 720, 720T, 730 Hai SIM, 735, 820, 830, 920, 920T, 925, 925T, 930, 1020, 1320, 1520 và Biểu tượng 
 • Hiển thị thêm ô: Lumia 430 Hai SIM, 435, 435 Hai SIM, 435 Hai SIM DTV, 520, 520T, 521, 525, 526, 530, 530 Hai SIM, 532, 532 Hai SIM, 532 Hai SIM DTV, 620, 625, 630, 630 Hai SIM, 635, 636, 636 4G, 638 4G, 720, 720T, 820, 920, 920T, 925, 925T và 1020  

Khác
 • TV kỹ thuật số (Brazil): Lumia 435 Hai SIM DTV, 532 Hai SIM DTV, 630 Hai SIM (RM-979), 640 Hai SIM DTV 
 • Xin chào Cortana: Lumia 930, 1520 và Biểu tượng

Bài viết này áp dụng cho: tất cả các điện thoại Lumia chạy Windows Phone 8.1

Thuộc tính

ID Bài viết: 22795 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi