Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật

Áp dụng cho: Windows 10

Trình tường thuật là ứng dụng đọc màn hình được tích hợp vào Windows 10, do đó bạn không cần phải tải xuống hay cài đặt. Hướng dẫn này mô tả cách sử dụng Trình tường thuật với Windows để bạn có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng, duyệt web và các tính năng khác. 

Bên dưới mục lục là phần giới thiệu về tính năng mới trong Trình tường thuật.

Lưu ý: Hướng dẫn này có sẵn dưới dạng tài liệu WordPDF (chỉ bằng tiếng Anh). Bạn có thể tải xuống phiên bản của hướng dẫn này bằng chữ nổi (Chữ nổi bằng tiếng Anh-Mỹ không phải là UEB lớp 2). Để nhận được ngôn ngữ khác hoặc lớp khác, hãy liên hệ với bộ phận Answer Desk dành cho Người khuyết tật.

Mục lục


Chương Nội dung
Chương 1: Giới thiệu về Trình tường thuật Tổng quan về Trình tường thuật bao gồm cách bắt đầu và ngừng ứng dụng này.
Chương 2: Thông tin cơ bản về Trình tường thuật Cách điều hướng trên màn hình, tìm và mở ứng dụng, thay đổi nội dung mà Trình tường thuật đọc và điều chỉnh tốc độ giọng nói cũng như âm lượng.
Chương 3: Cách sử dụng chế độ quét Cách sử dụng chế độ quét để điều hướng ứng dụng, email và web.
Chương 4: Đọc văn bản Cách đọc và xem thông tin về văn bản, chẳng hạn như phông chữ, màu chữ và dấu câu.
Chương 5: Điều hướng Cách xem thêm thông tin trên ứng dụng hoặc trang bạn đang duyệt bằng cách sử dụng các chế độ xem trong Trình tường thuật.
Chương 6: Cách sử dụng Trình tường thuật bằng cảm ứng Cách sử dụng Trình tường thuật với tính năng cảm ứng, bao gồm các thao tác cơ bản.
Chương 7: Tùy chỉnh Trình tường thuật Cách thay đổi cách thức Trình tường thuật khởi động, xác định số lượng phản hồi bạn nghe thấy khi nhập, thay đổi các lệnh trong Trình tường thuật và sử dụng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) của bên thứ ba.
Chương 8: Sử dụng Trình tường thuật bằng chữ nổi Cách sử dụng Trình tường thuật bằng màn hình chữ nổi có thể làm mới.
Phụ lục A: Ngôn ngữ và giọng nói được hỗ trợ Danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ và giọng nói TTS khả dụng trong Trình tường thuật.
Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật Danh sách các Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật.
Phụ lục C: Màn hình chữ nổi được hỗ trợ Danh sách màn hình chữ nổi được Trình tường thuật hỗ trợ.
Phụ lục D: Hướng dẫn sử dụng dành cho các phiên bản Trình tường thuật trước Hướng dẫn sử dụng dành cho các phiên bản Trình tường thuật trước

Tin tức mới


Trang chủ Trình tường thuật

Mỗi lần bật Trình tường thuật, bạn sẽ được chuyển tới Trang chủ Trình tường thuật, đây là nơi mà bạn có thể tìm thấy mọi thông tin mình cần, từ việc thay đổi cài đặt Trình tường thuật đến việc tìm hiểu về các khái niệm cơ bản trong Trình tường thuật với Hướng dẫn Nhanh. Ngoài ra, khi Trang chủ Trình tường thuật được thu nhỏ vào khay hệ thống, bạn sẽ không cần phải điều hướng xung quanh khi sử dụng Alt + Tab để chuyển đổi giữa các nội dung.

Đọc theo câu

Giờ đây, Trình tường thuật có thể đọc câu tiếp theo, câu hiện tại và câu trước đó. Tính năng Đọc theo câu khả dụng bất cứ khi nào bạn sử dụng bàn phím, cảm ứng hay chữ nổi.

“Câu” cũng là chế độ xem riêng của Trình tường thuật. Nhấn Trình tường thuật + Page up hoặc Trình tường thuật + Page down để truy cập chế độ xem câu, rồi nhấn Trình tường thuật + Mũi tên trái để di chuyển sang câu trước đó và Trình tường thuật + Mũi tên phải để di chuyển sang câu tiếp theo.

Bạn có thể sử dụng các lệnh mới này trên màn hình Chữ nổi bằng cách nhấn vào dấu chấm 2-3-4 hoặc 2-3-4-7 trong chế độ nhập lệnh. 

Các mức độ diễn giải mới

Trình tường thuật cung cấp 5 mức độ diễn giải ảnh hưởng đến lượng thông tin bạn nghe thấy khi Trình tường thuật đọc văn bản, chẳng hạn như các trang web và khi bạn tương tác với các tùy chọn điều khiển. Mỗi mức độ được đề cập trong Chương 4 với mô tả ngắn gọn về cách bạn có thể muốn sử dụng mức độ đó.

Sử dụng chế độ quét trong trình duyệt yêu thích của bạn

Chế độ quét tự động bật trong Google Chrome và Microsoft Edge.

Bố cục bàn phím Chuẩn

Để bạn dễ dàng tìm hiểu và sử dụng Trình tường thuật hơn, chúng tôi đã giới thiệu một bố cục bàn phím Chuẩn mới. Bố cục được cập nhật khá giống với bố cục bàn phím mà bạn có thể đã gặp trong các bộ đọc màn hình khác.

Các lệnh trên bàn phím được đề cập trong hướng dẫn này dành cho bố cục bàn phím chuẩn mới. Một số lệnh mới bao gồm nội dung cập nhật cho các lệnh đối với trang, đoạn, dòng, từ và ký tự trong Trình tường thuật. Bạn cũng sẽ nhận thấy các lệnh mới như Tìm bằng Trình tường thuật, danh sách các liên kết, danh sách các tiêu đề và danh sách các mốc. Đối với một số lệnh, giờ đây bạn có thể sử dụng vùng phím số.

Bạn có thể khám phá tất cả các lệnh mới và các lệnh đã được cập nhật trong Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật. Tìm các lệnh của chế độ quét trong Chương 3: Cách sử dụng chế độ quét.

Lưu ý: Theo mặc định. Bàn phím của bạn sẽ có bố cục Chuẩn. Nếu muốn thay đổi bố cục này, hãy chuyển đến Cài đặt  > Trợ Năng  > Trình tường thuật, rồi chọn bố cục . Bạn cũng có thể chuyển đến phần cài đặt của Trình tường thuật bằng cách nhấn phím logo Windows  + Ctrl + N. Các lệnh mới của Trình tường thuật sẽ không có sẵn trong bố cục bàn phím Cũ nếu tổ hợp phím cho các lệnh cũ xung đột với tổ hợp phím được sử dụng trong tính năng của Trình tường thuật mới.
Mở cài đặt Trình tường thuật
 

Phím Trình tường thuật

Giờ đây, bạn có thể chọn phím bổ trợ mà bạn muốn để sử dụng trong các lệnh của Trình tường thuật. Cả phím Caps Lock và Insert đều đóng vai trò là phím Trình tường thuật theo mặc định. Bạn có thể sử dụng một trong hai phím này trong bất kỳ lệnh nào sử dụng phím Trình tường thuật. Phím Trình tường thuật sẽ được gọi đơn giản là “Trình tường thuật” trong các lệnh. Bạn có thể thay đổi phím Trình tường thuật trong cài đặt Trình tường thuật.

Các lệnh Thay đổi dạng Xem được Cập nhật

Giờ đây, các lệnh Thay đổi dạng Xem được ánh xạ tới các phím Trình tường thuật + Page up Page down. Bạn cũng có thể sử dụng Thay đổi dạng Xem bằng cách nhấn Trình tường thuật + Ctrl + Mũi tên lên Mũi tên xuống.

Các cải tiến đối với chế độ quét

Chúng tôi đã thay đổi các lệnh Thao tác Chính và Phụ của chế độ Quét. Bạn có thể thực hiện Thao tác Chính bằng cách nhấn Enter hoặc Phím cách. Bạn có thể hoàn tất Thao tác Phụ bằng cách thêm phím Shift vào các phím sau (Shift + Enter hoặc Shift + Spacebar). Bạn sẽ nhận thấy thay đổi này, bất kể bạn chọn bố cục bàn phím nào.

Ngoài ra, một số lệnh bàn phím mới của chế độ quét đã được thêm vào cho phép bạn chọn văn bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các lệnh này trong Chương 3: Cách sử dụng chế độ quét.

Gửi phản hồi


Phản hồi của bạn giúp cải thiện Trình tường thuật. Khi Trình tường thuật được bật, hãy nhấn Trình tường thuật + Alt + F để mở Hub Phản hồi và cung cấp phản hồi về Trình tường thuật. Bạn cũng có thể để lại nhận xét trên trang web Microsoft Accessibility User Voice. Ngoài ra, để được hỗ trợ kỹ thuật về Trình tường thuật hoặc công nghệ hỗ trợ khác của Microsoft, hãy liên hệ với Answer Desk của Microsoft dành cho Người khuyết tật.

Nếu bạn muốn cung cấp thêm dữ liệu chẩn đoán và hiệu suất cho Microsoft, hãy nhấn phím logo Windows  + Ctrl + N để mở cài đặt Trình tường thuật, rồi bật nút bật/tắt trong Giúp cải thiện Trình tường thuật, sau đó khởi động lại Trình tường thuật.
Mở cài đặt Trình tường thuật