Bắt đầu với Trình tường thuật

Trình tường thuật là ứng dụng đọc màn hình được tích hợp vào Windows 10. Hướng dẫn này mô tả cách sử dụng Trình tường thuật với Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 trên PC để bàn, cung cấp cho bạn đủ thông tin để bắt đầu khám phá Windows, bằng cách sử dụng ứng dụng và duyệt web. Hướng dẫn này dành cho những người thường xuyên sử dụng trình đọc màn hình.

Để sử dụng hướng dẫn này, hãy chọn liên kết từ mục lục bên dưới. Khi bạn đọc xong một chương hoặc phụ lục, chọn nút Quay lại trong trình duyệt để quay lại trang này và chọn một chương khác. Cũng có các liên kết ở cuối của mỗi chương và phụ lục để đi tới chương tiếp theo hoặc quay lại mục lục này.

Mục lục

ChươngNội dung
Chương 1: Giới thiệu về Trình tường thuậtTổng quan về Trình tường thuật bao gồm cách bắt đầu và ngừng ứng dụng này.
Chương 2: Tìm hiểu thông tin cơ bản về Trình tường thuậtCách điều hướng trên màn hình, tìm và mở ứng dụng, thay đổi nội dung Trình tường thuật đọc và điều chỉnh tốc độ giọng nói và âm lượng.
Chương 3: Sử dụng Chế độ QuétCách sử dụng Chế độ Quét để điều hướng ứng dụng, email và web.
Chương 4: Đọc văn bảnCách đọc và nhận thông tin về văn bản, chẳng hạn như phông chữ, màu chữ và dấu câu.
Chương 5: Sử dụng Trình tường thuật bằng cảm ứngCách sử dụng Trình tường thuật với tính năng cảm ứng, bao gồm các thao tác cơ bản.
Chương 6: Tùy chỉnh Trình tường thuậtCách thay đổi cách thức Trình tường thuật khởi động, xác định số lượng phản hồi bạn nghe khi nhập, thay đổi các lệnh của Trình tường thuật và sử dụng phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản (TTS) của bên thứ ba.
Phụ lục A: Ngôn ngữ được hỗ trợDanh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ trong Trình tường thuật.
Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuậtDanh sách các thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật.
Phụ lục C: Giọng nói TTSDanh sách các giọng nói chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) khả dụng trong Trình tường thuật.
Thuộc tính

ID Bài viết: 22798 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi