Chương 4: Đọc văn bản

Chương này giải thích cách đọc văn bản với Trình tường thuật và cách nhận thông tin về văn bản, chẳng hạn như phông chữ, màu chữ và dấu câu.

Có một số cách để đọc văn bản bằng Trình tường thuật. Cách đầu tiên và đơn giản nhất là sử dụng các phím mũi tên để di chuyển văn bản nếu bạn đang tương tác với tài liệu trong bộ xử lý văn bản như Microsoft Word.

Bạn cũng có thể sử dụng Chế độ Quét để đọc văn bản. Để bật Chế độ Quét, nhấn Caps lock + Dấu cách. Sau đó, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để đọc theo dòng và các phím mũi tên trái và phải để đọc theo ký tự. Để tìm hiểu thêm về Chế độ Quét, xem chương 3: Sử dụng Chế độ Quét.

Khi bạn muốn có thêm quyền kiểm soát nội dung bạn đọc, Trình tường thuật sẽ cung cấp một loạt lệnh đọc văn bản để giúp điều hướng và đọc văn bản trong các trang web và ứng dụng.

 • Để đọc toàn bộ tài liệu hoặc trang web từ đầu, nhấn Caps lock + H.
 • Để đọc tài liệu từ đầu đến vị trí con trỏ hiện tại, nhấn Caps lock + Ngoặc đóng (]).
 • Để đọc liên tục từ vị trí hiện tại trong tài liệu hoặc trang web, nhấn Caps lock + M.
 • Để di chuyển con trỏ tới đầu tài liệu hoặc trang web, nhấn Caps lock + Y.
 • Để di chuyển con trỏ tới cuối tài liệu hoặc trang web, nhấn Caps lock + B.

Làm việc với đoạn, dòng, từ và ký tự

Trình tường thuật cung cấp các cách để đọc văn bản theo trang, đoạn, dòng, từ và ký tự.

Để đọc theo trang

 • Để đọc trang hiện tại, nhấn Caps lock + Ctrl + U.
 • Để đọc trang tiếp theo, nhấn Caps lock + U.
 • Để đọc trang trước, nhấn Caps lock + Shift + U.

Để đọc theo đoạn

 • Để đọc đoạn hiện tại, nhấn Caps lock + Ctrl + I.
 • Để đọc đoạn tiếp theo, nhấn Caps lock + I.
 • Để đọc đoạn trước, nhấn Caps lock + Shift + I.

Để đọc theo dòng văn bản

 • Để đọc dòng hiện tại, nhấn Caps lock + Ctrl + O.
 • Để đọc dòng tiếp theo, Caps lock + O.
 • Để đọc dòng trước, Caps lock + Shift + O.

Để đọc theo từ

 • Để đọc từ hiện tại, nhấn Caps lock + Ctrl + P.
 • Để đọc từ tiếp theo, nhấn Caps lock + P.
 • Để đọc từ trước, nhấn Caps lock + Shift + P.

Để đọc theo ký tự

 • Để đọc ký tự hiện tại, nhấn Caps lock + Ctrl + Ngoặc mở ([).
 • Để đọc ký tự tiếp theo, nhấn Caps lock + Ngoặc mở ([).
 • Để đọc ký tự trước, nhấn Caps lock + Shift + Ngoặc mở ([).

Nhận thêm chi tiết về văn bản

Trình tường thuật cung cấp mức độ chi tiết khác nhau về đặc điểm của văn bản, được gọi là diễn giải. Để thay đổi mức độ diễn giải, nhấn Caps lock + A cho đến khi nghe thấy cấp độ bạn muốn.

 • Cấp độ diễn giải 0. Chỉ nghe văn bản.
 • Cấp độ diễn giải 1. Nghe thông tin cơ bản về cấp tiêu đề và lỗi trong tài liệu như chính tả và ngữ pháp.
 • Cấp độ diễn giải 2. Nghe định dạng thường tìm thấy trên trang web và trong email, chẳng hạn như các kiểu dấu đầu dòng, chữ đậm, gạch dưới, nghiêng, chỉ số dưới, chỉ số trên và màu.
 • Cấp độ diễn giải 3. Nghe chú thích bổ sung, chẳng hạn như tiêu đề tài liệu và chân trang.
 • Cấp độ diễn giải 4. Nghe dịnh dạng mở rộng, chẳng hạn như tên phông chữ và kiểu danh sách khác.
 • Cấp độ diễn giải 5. Nghe thông tin về bố cục và hoạt ảnh, chẳng hạn như loại hoạt ảnh, cho dù một đoạn bắt đầu với dấu đầu dòng hay không, v.v.

Nghe dấu câu

Trình tường thuật sẽ cấp cho bạn quyền kiểm soát số lượng dấu câu bạn nghe thấy khi đọc văn bản. Nhấn Caps lock+ Alt + dấu Cộng (+) hoặc Caps lock+ Alt + dấu Trừ (-) cho tới khi bạn nghe thấy chế độ dấu câu mà bạn muốn sử dụng: Mặc định, Toán học, Một số hoặc Toàn bộ.

 • Mặc định. Nghe nhỏ cho tới không có dấu câu. Tạm dừng tự nhiên sẽ biểu thị các mục chẳng hạn như dấu phẩy và dấu chấm.
 • Toán học. Nghe hầu hết các ký hiệu toán học.
 • Một số. Nghe hầu hết dấu cấu trò chuyện như dấu phẩy và dấu chấm.
 • Hầu hết. Nghe thấy các ký hiệu bổ sung, chẳng hạn như dấu ngoặc đơn.
 • Tất cả. Nghe tất cả dấu câu, bao gồm tất cả các ký hiệu đặc biệt.


Tiếp theo: Chương 5: Sử dụng Trình tường thuật bằng cảm ứng

Quay lại Mục lục

Thuộc tính

ID Bài viết: 22799 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi