Khắc phục: Thông báo lỗi khi bạn truy vấn một cột loại dữ liệu XML trong một bảng SQL máy chủ đang chạy SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2: "Chỉ mục nằm ngoài giới hạn của mảng"

Áp dụng cho: SQL Server 2008SQL Server 2008 R2

Triệu chứng


Xem xét các tình huống sau:
 • Bạn tạo một cột loại dữ liệu XML trong một bảng SQL máy chủ đang chạy Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2.
 • Bạn chèn dữ liệu vào trường cột loại dữ liệu XML.
 • Bạn thực hiện một trong các thao tác sau để trả lại dữ liệu từ cột loại dữ liệu XML.
Tình huống 1
 • Bạn chạy một truy vấn chọn trả về dữ liệu từ cột loại dữ liệu XML bằng cách sử dụng Microsoft SQL Server Management Studio 2008.
Trong trường hợp này, các truy vấn không thành công hoàn thành. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Lỗi xảy ra trong khi thực hiện hàng loạt. Thông báo lỗi: chỉ mục nằm ngoài giới hạn của mảng.
Chú ý Vấn đề này cũng xảy ra nếu bạn chạy cùng một truy vấn bằng cách sử dụng SQL Server Management Studio 2005.Tình huống 2
 • Bạn tạo một ứng dụng dựa trên Microsoft .NET Framework 2.0 trở về dữ liệu từ cột loại dữ liệu XML bằng cách sử dụng lớp XmlReader , và sau đó bạn chạy ứng dụng.
Trong trường hợp này, ứng dụng trả về dữ liệu từ cột loại dữ liệu XML. Ngoài ra, bạn nhận được sau khi ngoại lệ:
[IndexOutOfRangeException: chỉ mục nằm ngoài giới hạn của mảng.] System.Xml.XmlSqlBinaryReader.GetXsdKatmaiTokenLength (BinXmlToken mã thông báo) +1207761System.Xml.XmlSqlBinaryReader.ScanOverAnyValue (mã thông báo BinXmlToken, Boolean attr Boolean checkChars) + 524System.Xml.XmlSqlBinaryReader.ScanOverValue ( BinXmlToken mã thông báo, Boolean attr, Boolean checkChars) +159System.Xml.XmlSqlBinaryReader.ImplReadData (BinXmlToken tokenType) +119System.Xml.XmlSqlBinaryReader.ReadDoc() +589System.Xml.XmlSqlBinaryReader.Read() +201

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do vấn đề trong lớp XmlReader .NET Framework 2.0.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, áp dụng hotfix này vào máy tính mà bạn sử dụng ứng dụng trả về dữ liệu từ cột loại dữ liệu XML. Để khắc phục sự cố này, hãy xem phần "Giải pháp".

Thông tin về hotfix này

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này. Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng. Chú ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Danh sách có điều kiện tiên quyết cho hotfix này:
 • Bạn phải có .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) hoặc vào .NET Framework 3.5 gói dịch vụ 1 (SP1) được cài đặt để áp dụng hotfix này.
 • Bạn phải áp dụng hotfix này trên máy tính đang chạy một hệ điều hành sau:
  • Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.4471745,47213-Aug-201011:25x86
System.xml.dll2.0.50727.44712,048,00013-Aug-201011:25x86
Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.4471745,47213-Aug-201011:25x64
System.xml.dll2.0.50727.44712,048,00013-Aug-201011:25x64
Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.4471745,47213-Aug-201011:25IA-64
System.xml.dll2.0.50727.44712,048,00013-Aug-201011:25IA-64

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.5025745,47221-Aug-201000:58x86
System.xml.dll2.0.50727.50252,048,00021-Aug-201000:58x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.5025745,47221-Aug-201000:59x64
System.xml.dll2.0.50727.50252,048,00021-Aug-201000:59x64
Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
System.data.sqlxml.dll2.0.50727.5025745,47221-Aug-201000:17x86
System.xml.dll2.0.50727.50252,048,00021-Aug-201000:17x86

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1

Sử dụng chức năng chuyển đổi khi bạn truy vấn cột loại dữ liệu XML. Ví dụ: nếu XmlDoc tên cột loại dữ liệu XML, không sử dụng truy vấn giống như sau:
SELECT XmlDoc from dbo.Table1
Thay vào đó, sử dụng truy vấn giống như sau:
SELECT CONVERT(XML, CONVERT(varchar(max), XmlDoc)) from dbo.Table1

Phương pháp 2

Xây dựng các ứng dụng dựa trên .NET Framework 4.0 truy vấn cột loại dữ liệu XML.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung


Để biết thêm thông tin, ghé thăm web site sau của Microsoft Developer Network (MSDN):

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ar-sa_66a339ac18f741b0.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_cs-cz_c06b777255a103be.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_da-dk_ee6677ec732775f7.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_eeab589c72f333ad.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)18:38
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_el-gr_1b90a64c9146280f.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_1b87f188914c4ed0.manifest
File versionNot applicable
File size577
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:40
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_es-es_1b8cd49a9147fb13.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:01
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fi-fi_4959c7c8aeefc3b9.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_49017b16af30a341.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)18:38
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_he-il_a40b0676eaeb6a43.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_hu-hu_a3b9b9e4eb25fe05.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_it-it_d12e6061090ea633.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:01
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_feb1716d26ef3270.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:17
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_2c14ac7b44e2aa8a.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:13
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nb-no_b4689d0b9ea5a5ae.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nl-nl_b4930fb39e844f41.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pl-pl_0f68bd67da640a2d.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-br_0f2fc59bda8da469.manifest
File versionNot applicable
File size2,485
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:01
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-pt_0f1a4057da9db46d.manifest
File versionNot applicable
File size2,482
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ru-ru_69e61e6a1684a4a1.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:01
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_sv-se_97fef44e33f1dc5e.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_tr-tr_c4d93b04524ebfb5.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_d57b554305d6c4ce.manifest
File versionNot applicable
File size2.488 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:17
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_d51a263d061f8fde.manifest
File versionNot applicable
File size2.488 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:13
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1a8c0375bef37b25.manifest
File versionNot applicable
File size3,745
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ar-sa_ab75c461c1b4b00e.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_cs-cz_053e0227fe5e721c.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_da-dk_333902a21be4e455.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_337de3521bb0a20b.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)18:38
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_el-gr_606331023a03966d.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_605a7c3e3a09bd2e.manifest
File versionNot applicable
File size561
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:40
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_es-es_605f5f503a056971.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:02
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fi-fi_8e2c527e57ad3217.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_8dd405cc57ee119f.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)18:39
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_he-il_e8dd912c93a8d8a1.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:37
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_hu-hu_e88c449a93e36c63.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_it-it_1600eb16b1cc1491.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:02
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_4383fc22cfaca0ce.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:17
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_70e73730eda018e8.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:13
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nb-no_f93b27c14763140c.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:36
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nl-nl_f9659a694741bd9f.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:59
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pl-pl_543b481d8321788b.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-br_54025051834b12c7.manifest
File versionNot applicable
File size2,453
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:02
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-pt_53eccb0d835b22cb.manifest
File versionNot applicable
File size2,450
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ru-ru_aeb8a91fbf4212ff.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:02
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_sv-se_dcd17f03dcaf4abc.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_tr-tr_09abc5b9fb0c2e13.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:58
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_1a4ddff8ae94332c.manifest
File versionNot applicable
File size2.456 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:17
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_19ecb0f2aedcfe3c.manifest
File versionNot applicable
File size2.456 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:13
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6ab3ef3b63468fad.manifest
File versionNot applicable
File size3,409
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
NềnNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size38,612
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_0986a1d1e9ed949ffd0c7c882df0183e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3a700b65b37d68f8.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_1180429db46a5d4150734591a50765a2_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e7015d590986860c.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_14158c22351cc1d664e882dea9e06730_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2efe11b468725082.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_1f2dd4494f8dc1b4b0eb21f731579a7d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0d5a06c837523567.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_26dbdd44b0d0a27dfd181122d804f44a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_79c8fd2fd4b3ecb5.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_2903d343548c6eebf9014774d0c16632_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_80b01ea576e70bd4.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_2991d2fc59b6bcb1bd5ed74e4e85d654_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6b4612aadf98fb5e.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_2f7be38555c91d4c10e1dbab47d26b3d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3f3688ebc17b01b5.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_2fb67456e2a5d0dda520d74798be8a4d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_aad7b6583c138441.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_3198a64dd1a685e0987da4216f98081c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1b6a7e826f20d534.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_3916f5f193c971c562a124df90970b96_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_33056657523f5412.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_414fa381b08b3d7ca7bb353174e14c0e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2da5d2758577b53b.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_43df048b66829ce9b45c911dae95fbed_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c1fe65fb6698001c.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_450f99a8707ec9c3917a3e60d9e9eed9_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8c047e0ac281ef02.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_51cf7a013500958ed82fa29ef645ab29_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e14f110258996a24.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_53668f87686e5c2c41a3b3a28b938777_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e8a5e24c2b4f14d0.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_5ae8df8772a1bb384917a736be4703b1_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e000191e49a8be7b.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_5fe4ed23167d2d9c938d72ee1c1b2feb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_cef86e540cd299c2.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_6bb917c7e74ab262e088369b1b4c2d1a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3363fed2ebf9486c.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_7246ecaad43436d65d42f4519086a8f4_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2f9785f024968e3f.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_78eb74e56e997ba407d9137c13ff5662_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5ba24a227df2fb58.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_7cbe27a4d317b28308d5cf3db783ba61_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0191bc80165925d1.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_7e757d31b3df1fdaa2a5c4eaf7bc860f_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_a572f92a8dc69f15.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_809e730fc1330a3c4df7bc5c185d8ce4_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_28ac93729c5b5070.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_88bc21255fe1a55cb3226c2646730897_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_28a3ba9668f11ba3.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_89bcd6e65ea1341537334419b40bb1ce_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_67b6109eaf2dd984.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_8b6f02b1363dccda6e4cc8a7a7409f2d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_30aba7d374e26387.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_8ce6bb00df04da2bc37f4ff4aab002cc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_05e044e3094768dd.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_913a1aece81a3fb1a0eeaf58daef9ee8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_550f6115e9d6ff36.manifest
File versionNot applicable
File size619
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_9258646219d073176243c2724ffdca10_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_212bd7caead15665.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_99533782e29418fbb1a28621baf0779a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_229be94f3724cf84.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_a1531f544e04aa3c50e4f73f71ab8740_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6321b3380d077d48.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_a29b33ae1ddd1a379aa07a3c65ab80f3_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b0b035046751a2f8.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_a4ebb388b4f7691671a241470a37a432_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1528d0d607867c4d.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_a92b12ec3537c36ba2d1bdc21f314e00_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_32a46731305a7c63.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_acbaf0b115a6d6eff27823f35ee54236_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_a49aa2f5fa434db9.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_b36e57aa7c0998234ac3f051d423217e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5982226746328c5f.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_b4ae625fcd56d2c7a0c5005c70945470_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_f7d897c390c6cbbd.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_b963e91a28bb9c283b8878e84ab5063f_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_9794f5f386ed9c55.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_bc366c0db40216ff9b12203fc64a606e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c38d75fe259fc7f3.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_bce22377541e7313f929a69a0c834441_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_f62f05bae151e375.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_c1172288f6182d3008c20c0ed70a4fab_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_d163b30f3b1dd349.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_c5f1e8b565ac6fd74aed2ab8d0693c8b_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e14042602e8593dc.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_cad9c7abe36182e263ff9236eaca7aac_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_4899f385db69160e.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_cc2a7f80b592c1c02372c8a0915276cb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_a4a0441c67b799dd.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_d3af355416d1a3ecf4d886ffe1e8341c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_19081a04a2823b70.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_d778e9776d604de19196d2d93a144830_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b56275e87846ae3f.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_dd4021b2dc214e40bd385762e3207536_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_f6300396b6cfa57b.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_f9b11655e53fda31dfaa29cc180354df_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_71b00f0e2c0753c4.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameX86_ffa9d0cc8a3c79ff5b9a1d1f52dbeacc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_ae1bd5e63ffc043e.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
File nameAmd64_0986a1d1e9ed949ffd0c7c882df0183e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_968ea6e96bdada2e.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_1180429db46a5d4150734591a50765a2_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_431ff8dcc1e3f742.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_14158c22351cc1d664e882dea9e06730_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8b1cad3820cfc1b8.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_1f2dd4494f8dc1b4b0eb21f731579a7d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6978a24befafa69d.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_26dbdd44b0d0a27dfd181122d804f44a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_d5e798b38d115deb.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_2903d343548c6eebf9014774d0c16632_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_dcceba292f447d0a.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_2991d2fc59b6bcb1bd5ed74e4e85d654_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c764ae2e97f66c94.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_2f7be38555c91d4c10e1dbab47d26b3d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_9b55246f79d872eb.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_2fb67456e2a5d0dda520d74798be8a4d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_06f651dbf470f577.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_3198a64dd1a685e0987da4216f98081c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_77891a06277e466a.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_3916f5f193c971c562a124df90970b96_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8f2401db0a9cc548.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_414fa381b08b3d7ca7bb353174e14c0e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_89c46df93dd52671.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_43df048b66829ce9b45c911dae95fbed_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1e1d017f1ef57152.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_450f99a8707ec9c3917a3e60d9e9eed9_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e823198e7adf6038.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_51cf7a013500958ed82fa29ef645ab29_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3d6dac8610f6db5a.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_53668f87686e5c2c41a3b3a28b938777_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_44c47dcfe3ac8606.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_5ae8df8772a1bb384917a736be4703b1_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3c1eb4a202062fb1.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_5fe4ed23167d2d9c938d72ee1c1b2feb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2b1709d7c5300af8.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_6bb917c7e74ab262e088369b1b4c2d1a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8f829a56a456b9a2.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_7246ecaad43436d65d42f4519086a8f4_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8bb62173dcf3ff75.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_78eb74e56e997ba407d9137c13ff5662_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b7c0e5a636506c8e.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_7cbe27a4d317b28308d5cf3db783ba61_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5db05803ceb69707.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_7e757d31b3df1fdaa2a5c4eaf7bc860f_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_019194ae4624104b.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_809e730fc1330a3c4df7bc5c185d8ce4_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_84cb2ef654b8c1a6.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_88bc21255fe1a55cb3226c2646730897_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_84c2561a214e8cd9.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_89bcd6e65ea1341537334419b40bb1ce_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c3d4ac22678b4aba.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_8b6f02b1363dccda6e4cc8a7a7409f2d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8cca43572d3fd4bd.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_8ce6bb00df04da2bc37f4ff4aab002cc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_61fee066c1a4da13.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_913a1aece81a3fb1a0eeaf58daef9ee8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b12dfc99a234706c.manifest
File versionNot applicable
File size621
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_9258646219d073176243c2724ffdca10_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_7d4a734ea32ec79b.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_99533782e29418fbb1a28621baf0779a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_7eba84d2ef8240ba.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_a1531f544e04aa3c50e4f73f71ab8740_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_bf404ebbc564ee7e.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_a29b33ae1ddd1a379aa07a3c65ab80f3_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0cced0881faf142e.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_a4ebb388b4f7691671a241470a37a432_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_71476c59bfe3ed83.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_a92b12ec3537c36ba2d1bdc21f314e00_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_8ec302b4e8b7ed99.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_acbaf0b115a6d6eff27823f35ee54236_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_00b93e79b2a0beef.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_b36e57aa7c0998234ac3f051d423217e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b5a0bdeafe8ffd95.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_b4ae625fcd56d2c7a0c5005c70945470_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_53f7334749243cf3.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_b963e91a28bb9c283b8878e84ab5063f_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_f3b391773f4b0d8b.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_bc366c0db40216ff9b12203fc64a606e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1fac1181ddfd3929.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_bce22377541e7313f929a69a0c834441_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_524da13e99af54ab.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_c1172288f6182d3008c20c0ed70a4fab_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_2d824e92f37b447f.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_c5f1e8b565ac6fd74aed2ab8d0693c8b_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3d5edde3e6e30512.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_cad9c7abe36182e263ff9236eaca7aac_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_a4b88f0993c68744.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_cc2a7f80b592c1c02372c8a0915276cb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_00bedfa020150b13.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_d3af355416d1a3ecf4d886ffe1e8341c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_7526b5885adfaca6.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_d4279cf23b157923287d5ef3c018eead_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_6c88dd2ce56ce127.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_d778e9776d604de19196d2d93a144830_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1181116c30a41f75.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_dd4021b2dc214e40bd385762e3207536_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_524e9f1a6f2d16b1.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_e574509fd53db844f5cfc4c79c42d941_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_ab04bb9abb3093e1.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_f9b11655e53fda31dfaa29cc180354df_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_cdceaa91e464c4fa.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_ffa9d0cc8a3c79ff5b9a1d1f52dbeacc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0a3a7169f8597574.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameAmd64_netfx-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_28d2882d810201d2.manifest
File versionNot applicable
File size3.784 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:54
NềnNot applicable
File nameAmd64_netfx-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_76093a27997ab3ba.manifest
File versionNot applicable
File size3,718
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:55
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ar-sa_66a339ac18f741b0.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_cs-cz_c06b777255a103be.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_da-dk_ee6677ec732775f7.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_eeab589c72f333ad.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:48
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_el-gr_1b90a64c9146280f.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_1b87f188914c4ed0.manifest
File versionNot applicable
File size577
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:47
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_es-es_1b8cd49a9147fb13.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:14
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fi-fi_4959c7c8aeefc3b9.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_49017b16af30a341.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:47
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_he-il_a40b0676eaeb6a43.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_hu-hu_a3b9b9e4eb25fe05.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_it-it_d12e6061090ea633.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_feb1716d26ef3270.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_2c14ac7b44e2aa8a.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nb-no_b4689d0b9ea5a5ae.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nl-nl_b4930fb39e844f41.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pl-pl_0f68bd67da640a2d.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-br_0f2fc59bda8da469.manifest
File versionNot applicable
File size2,485
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-pt_0f1a4057da9db46d.manifest
File versionNot applicable
File size2,482
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ru-ru_69e61e6a1684a4a1.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_sv-se_97fef44e33f1dc5e.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:26
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_tr-tr_c4d93b04524ebfb5.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_d57b554305d6c4ce.manifest
File versionNot applicable
File size2.488 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_d51a263d061f8fde.manifest
File versionNot applicable
File size2.488 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1a8c0375bef37b25.manifest
File versionNot applicable
File size3,745
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ar-sa_ab75c461c1b4b00e.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_cs-cz_053e0227fe5e721c.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_da-dk_333902a21be4e455.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_337de3521bb0a20b.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:48
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_el-gr_606331023a03966d.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_605a7c3e3a09bd2e.manifest
File versionNot applicable
File size561
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:47
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_es-es_605f5f503a056971.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:15
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fi-fi_8e2c527e57ad3217.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_8dd405cc57ee119f.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)19:47
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_he-il_e8dd912c93a8d8a1.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_hu-hu_e88c449a93e36c63.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_it-it_1600eb16b1cc1491.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:13
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_4383fc22cfaca0ce.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_70e73730eda018e8.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nb-no_f93b27c14763140c.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_nl-nl_f9659a694741bd9f.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:28
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pl-pl_543b481d8321788b.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-br_54025051834b12c7.manifest
File versionNot applicable
File size2,453
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_pt-pt_53eccb0d835b22cb.manifest
File versionNot applicable
File size2,450
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ru-ru_aeb8a91fbf4212ff.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:12
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_sv-se_dcd17f03dcaf4abc.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_tr-tr_09abc5b9fb0c2e13.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)21:28
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_1a4ddff8ae94332c.manifest
File versionNot applicable
File size2.456 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_19ecb0f2aedcfe3c.manifest
File versionNot applicable
File size2.456 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)20:24
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6ab3ef3b63468fad.manifest
File versionNot applicable
File size3,409
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
NềnNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size39,016
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008
File nameIa64_1180429db46a5d4150734591a50765a2_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e703014f09848f08.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_1f2dd4494f8dc1b4b0eb21f731579a7d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_0d5baabe37503e63.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_2991d2fc59b6bcb1bd5ed74e4e85d654_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6b47b6a0df97045a.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_2f7be38555c91d4c10e1dbab47d26b3d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3f382ce1c1790ab1.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_3f9cadcd8cd073e9da9dc0c95cf7262d_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_140a8aee02f1f285.manifest
File versionNot applicable
File size634
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_477d7acfbdcc68d44ad619cb94983002_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_f25b45c79a055605.manifest
File versionNot applicable
File size626
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_5ae8df8772a1bb384917a736be4703b1_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e001bd1449a6c777.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_6bb917c7e74ab262e088369b1b4c2d1a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_3365a2c8ebf75168.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_78eb74e56e997ba407d9137c13ff5662_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5ba3ee187df10454.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_8b6f02b1363dccda6e4cc8a7a7409f2d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_30ad4bc974e06c83.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_8ce6bb00df04da2bc37f4ff4aab002cc_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_05e1e8d9094571d9.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_913a1aece81a3fb1a0eeaf58daef9ee8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_5511050be9d50832.manifest
File versionNot applicable
File size620
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_9258646219d073176243c2724ffdca10_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_212d7bc0eacf5f61.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_a29b33ae1ddd1a379aa07a3c65ab80f3_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_b0b1d8fa674fabf4.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_bc366c0db40216ff9b12203fc64a606e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_c38f19f4259dd0ef.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_c5f1e8b565ac6fd74aed2ab8d0693c8b_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_e141e6562e839cd8.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_cad9c7abe36182e263ff9236eaca7aac_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_489b977bdb671f0a.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_f9b11655e53fda31dfaa29cc180354df_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_71b1b3042c055cc0.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable
File nameIa64_netfx-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_707f9cc6957e62bc.manifest
File versionNot applicable
File size3,778
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:15
NềnNot applicable
File nameIa64_netfx-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22466_none_bdb64ec0adf714a4.manifest
File versionNot applicable
File size3,712
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:17
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_eeab589c72f333ad.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_1b87f188914c4ed0.manifest
File versionNot applicable
File size577
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:17
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_49017b16af30a341.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:20
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_feb1716d26ef3270.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_2c14ac7b44e2aa8a.manifest
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_d57b554305d6c4ce.manifest
File versionNot applicable
File size2.488 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_d51a263d061f8fde.manifest
File versionNot applicable
File size2.488 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_1a8c0375bef37b25.manifest
File versionNot applicable
File size3,745
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_de-de_337de3521bb0a20b.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_en-us_605a7c3e3a09bd2e.manifest
File versionNot applicable
File size561
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:17
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_fr-fr_8dd405cc57ee119f.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:20
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ja-jp_4383fc22cfaca0ce.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_ko-kr_70e73730eda018e8.manifest
File versionNot applicable
File size2,444
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-cn_1a4ddff8ae94332c.manifest
File versionNot applicable
File size2.456 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_zh-tw_19ecb0f2aedcfe3c.manifest
File versionNot applicable
File size2.456 người
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.0.6002.22466_none_6ab3ef3b63468fad.manifest
File versionNot applicable
File size3,409
Date (UTC)13-Aug-2010
Time (UTC)16:46
NềnNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size5,330
Date (UTC)16-Aug-2010
Time (UTC)10:13
NềnNot applicable

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ar-sa_3b48ea50d4f73b0a.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_cs-cz_9511281711a0fd18.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_da-dk_c30c28912f276f51.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:09
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_c35109412ef32d07.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_el-gr_f03656f14d462169.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_f02da22d4d4c482a.manifest
File versionNot applicable
File size475
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:16
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_es-es_f032853f4d47f46d.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:03
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fi-fi_1dff786d6aefbd13.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_1da72bbb6b309c9b.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_he-il_78b0b71ba6eb639d.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_hu-hu_785f6a89a725f75f.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:18
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_it-it_a5d41105c50e9f8d.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_d3572211e2ef2bca.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:21
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_00ba5d2000e2a3e4.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nb-no_890e4db05aa59f08.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nl-nl_8938c0585a84489b.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pl-pl_e40e6e0c96640387.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:18
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-br_e3d57640968d9dc3.manifest
File versionNot applicable
File size1,527
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:01
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-pt_e3bff0fc969dadc7.manifest
File versionNot applicable
File size1.524 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:18
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ru-ru_3e8bcf0ed2849dfb.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_sv-se_6ca4a4f2eff1d5b8.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:18
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_tr-tr_997eeba90e4eb90f.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_aa2105e7c1d6be28.manifest
File versionNot applicable
File size1.530
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_a9bfd6e1c21f8938.manifest
File versionNot applicable
File size1.530
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:25
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ef31b41a7af3747f.manifest
File versionNot applicable
File size2,631
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ar-sa_801b75067db4a968.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_cs-cz_d9e3b2ccba5e6b76.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:20
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_da-dk_07deb346d7e4ddaf.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:10
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_082393f6d7b09b65.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:20
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_el-gr_3508e1a6f6038fc7.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:12
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_35002ce2f609b688.manifest
File versionNot applicable
File size459
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:16
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_es-es_35050ff4f60562cb.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:03
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fi-fi_62d2032313ad2b71.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:12
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_6279b67113ee0af9.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:20
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_he-il_bd8341d14fa8d1fb.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_hu-hu_bd31f53f4fe365bd.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_it-it_eaa69bbb6dcc0deb.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_1829acc78bac9a28.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:21
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_458ce7d5a9a01242.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:28
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nb-no_cde0d86603630d66.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:11
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nl-nl_ce0b4b0e0341b6f9.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pl-pl_28e0f8c23f2171e5.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-br_28a800f63f4b0c21.manifest
File versionNot applicable
File size1.495
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:02
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-pt_28927bb23f5b1c25.manifest
File versionNot applicable
File size1.492 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ru-ru_835e59c47b420c59.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:12
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_sv-se_b1772fa898af4416.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_tr-tr_de51765eb70c276d.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)09:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_eef3909d6a942c86.manifest
File versionNot applicable
File size1.498
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:27
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_ee9261976adcf796.manifest
File versionNot applicable
File size1.498
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:25
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3f599fe01f468907.manifest
File versionNot applicable
File size2,607
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
NềnNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size15,660
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_00ef2254e9f368dd742101885ac6450b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_d211cb06835929b3.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_0944c848efdfca6b56ae84c223c0020e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2b1034d7a1fe78a9.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_0c891ac51f5cf70c48dcab7055645d01_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7f41e91e881b2083.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_1ac85d1d9c80291997207a7a39f6c8ff_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7b63661363f62504.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_2978b60842d6860594ce057a28c7bbcf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_b064a8fa4925519d.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_3908474aae05998f3eeedf4cb95d51fb_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_40d7b73789e4db1b.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_3c0512d4f4b18aeca41d8220f5140931_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_35fb58d214c5b230.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_3dd978107f368ab4840953982b385ed7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7ab4ef1d430bc11c.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_3ddc4fba612bd63ea64528f5b4f6d06c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_91ae3ee5a6dbafd3.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_40d085eb793a6bce4d3b799c35a0f9c6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a5ecfe7fe9ce9ded.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_40e9e1ba34f80b80a8a42d3eb0da5277_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ae3969f2dd44bbc9.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_4cda21be5c1335ddd3950c38bdea9285_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_eb7f9a7738ca6b40.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_4d757ffec6c0a083a994c3951390d6f7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_4c3931dba087b4b0.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_52e7d7bfd83884a864738cca2f393a97_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2d545465240bb506.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_535483bc50c7649f2fb63925497779a1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f2cced6c9b3ba99c.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_579877d274edb619cc1cf68302a72f6d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_8f4f8acd8bb908a3.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_607ec24bffc0e4370c9bf43d84b0496e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_089e51baa9ef016b.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_6b514a3a846411e402c89c374d04a466_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_9bc39328bda75e09.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_6d78d335bd58400ee94f492ab1990791_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_45969c0665226e27.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_72398fe5f40c7453b1e245208961fa5e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ebfa77ff12182c6c.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_7d21d22ab5722f565fce0c92a5f7b3f1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ce584826ce55071b.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_80ec8d253f8afeacc255affebbd0e539_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_98014d37ea142a18.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_895311ba7dbaa96817405d06fc2ccae8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f594654f759104ef.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_8c5290d9d62582a139fa1e89a3918638_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_64c57229227ab791.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_91b0a0db768bb0121e0e890cdb8863cf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f70195dfc418e455.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_960abeed989f9f1cb02b83d717523862_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_1f9b561430f1f138.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_a19c537a3e2e1d20d52ae20581bc4364_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_4ceeb1f1c9f34652.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_a9cc5377aba8441f707e8b327419ce0c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_aced49acd73dccb8.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_affe8d976c8c983214b614a2b145b556_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_069e69bae1868b08.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_b317cf2c3c86b6a7eda09c451427c6e8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_65ac18cc5c316e3f.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_b74818b6e8b7b494cb8c72b677698943_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0802faef73b790e4.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_b93c570636bb9f9e46d019b27044b3ec_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_363a416081c01eb2.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_bcf36bd2c848ec5d1eff28129060f004_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_b3f2cf052c2b4b4b.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_bd05bbd04a5a112a3068ce8d3d041265_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a6adc828680cd500.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_c1720ec894fc5ef2382bb7b671f7fbbe_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_14e95c61b8f349c0.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_c34654a10b116427279ba05b140fef7a_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f0c4130590194da9.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_c928512621f1fe69192dc2960102096c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_6e86595582b96474.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_cc4854512c6f4ac53f9b7fa46d075604_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_669105fbf3d9c42e.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_d8b5581999ce353d687b7ae6738d0bbf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a43d508437364dec.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_e4ff892cec114169b1fdf523e2e69c9e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_5c1cc60359322633.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_e93ed1e104e40a1a47030a6691ee5691_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0ad6a6eb81538150.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_eeef09fe5e5754429af4bb7cd713da42_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_273c0444a22ff5d9.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_ef0c1205d3a72391f715a7e0513bb845_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_e37a68c65fa92881.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_f067b0ae6a51a7b0a039d9dc15c037d6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_906dcb589ef04a73.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_f091d82c97d2c0c9fb145dd4479084e0_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_939ee2b43830b912.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_f6ca8f7abda96ae6a0f42712e2e99636_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_35cee6d0aab846af.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_f70f488d088bbc45560c906fcf75c7b5_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_1ebee6d87fa13c85.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_f84f30775070770a045860d16e2ba826_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3d358e5ff4ad9fc5.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_fb896dba214e087f70b7a42461302b89_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ebdf00ab077eb792.manifest
File versionNot applicable
File size635
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameX86_ffc2ab1317e10c0934926d94e104ff5f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_61da388957d2e209.manifest
File versionNot applicable
File size619
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_00ef2254e9f368dd742101885ac6450b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2e30668a3bb69ae9.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_0944c848efdfca6b56ae84c223c0020e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_872ed05b5a5be9df.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_0c891ac51f5cf70c48dcab7055645d01_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_db6084a2407891b9.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_1a23598331bd9277a189dee719d80046_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_2ede281517fe9432.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_1ac85d1d9c80291997207a7a39f6c8ff_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_d78201971c53963a.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_2978b60842d6860594ce057a28c7bbcf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0c83447e0182c2d3.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_3908474aae05998f3eeedf4cb95d51fb_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_9cf652bb42424c51.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_3c0512d4f4b18aeca41d8220f5140931_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_9219f455cd232366.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_3dd978107f368ab4840953982b385ed7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_d6d38aa0fb693252.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_3ddc4fba612bd63ea64528f5b4f6d06c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_edccda695f392109.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_40d085eb793a6bce4d3b799c35a0f9c6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_020b9a03a22c0f23.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_40e9e1ba34f80b80a8a42d3eb0da5277_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0a58057695a22cff.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_4cda21be5c1335ddd3950c38bdea9285_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_479e35faf127dc76.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_4d757ffec6c0a083a994c3951390d6f7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a857cd5f58e525e6.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_52e7d7bfd83884a864738cca2f393a97_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_8972efe8dc69263c.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_535483bc50c7649f2fb63925497779a1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_4eeb88f053991ad2.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_579877d274edb619cc1cf68302a72f6d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_eb6e2651441679d9.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_607ec24bffc0e4370c9bf43d84b0496e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_64bced3e624c72a1.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_6b514a3a846411e402c89c374d04a466_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f7e22eac7604cf3f.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_6d78d335bd58400ee94f492ab1990791_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a1b5378a1d7fdf5d.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_72398fe5f40c7453b1e245208961fa5e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_48191382ca759da2.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_7d21d22ab5722f565fce0c92a5f7b3f1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2a76e3aa86b27851.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_80ec8d253f8afeacc255affebbd0e539_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f41fe8bba2719b4e.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_895311ba7dbaa96817405d06fc2ccae8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_51b300d32dee7625.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_8c5290d9d62582a139fa1e89a3918638_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_c0e40dacdad828c7.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_91b0a0db768bb0121e0e890cdb8863cf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_532031637c76558b.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_960abeed989f9f1cb02b83d717523862_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7bb9f197e94f626e.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_a19c537a3e2e1d20d52ae20581bc4364_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a90d4d758250b788.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_a9cc5377aba8441f707e8b327419ce0c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_090be5308f9b3dee.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_affe8d976c8c983214b614a2b145b556_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_62bd053e99e3fc3e.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_b317cf2c3c86b6a7eda09c451427c6e8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_c1cab450148edf75.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_b74818b6e8b7b494cb8c72b677698943_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_642196732c15021a.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_b93c570636bb9f9e46d019b27044b3ec_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_9258dce43a1d8fe8.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_bcf36bd2c848ec5d1eff28129060f004_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_10116a88e488bc81.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_bd05bbd04a5a112a3068ce8d3d041265_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_02cc63ac206a4636.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_c1720ec894fc5ef2382bb7b671f7fbbe_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7107f7e57150baf6.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_c34654a10b116427279ba05b140fef7a_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_4ce2ae894876bedf.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_c928512621f1fe69192dc2960102096c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_caa4f4d93b16d5aa.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_cc4854512c6f4ac53f9b7fa46d075604_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_c2afa17fac373564.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_d8b5581999ce353d687b7ae6738d0bbf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_005bec07ef93bf22.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_e4ff892cec114169b1fdf523e2e69c9e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_b83b6187118f9769.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_e93ed1e104e40a1a47030a6691ee5691_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_66f5426f39b0f286.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_eeef09fe5e5754429af4bb7cd713da42_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_835a9fc85a8d670f.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_ef0c1205d3a72391f715a7e0513bb845_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3f99044a180699b7.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_f067b0ae6a51a7b0a039d9dc15c037d6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ec8c66dc574dbba9.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_f091d82c97d2c0c9fb145dd4479084e0_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_efbd7e37f08e2a48.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_f39739fc8fcef6cccb722303cd214bf7_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_092d67f4f7efbdbc.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_f6ca8f7abda96ae6a0f42712e2e99636_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_91ed82546315b7e5.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_f70f488d088bbc45560c906fcf75c7b5_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7add825c37feadbb.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_f84f30775070770a045860d16e2ba826_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_995429e3ad0b10fb.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_fb896dba214e087f70b7a42461302b89_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_47fd9c2ebfdc28c8.manifest
File versionNot applicable
File size637
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_ffc2ab1317e10c0934926d94e104ff5f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_bdf8d40d1030533f.manifest
File versionNot applicable
File size621
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameAmd64_netfx-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_fd7838d23d01fb2c.manifest
File versionNot applicable
File size2.144
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:45
NềnNot applicable
File nameAmd64_netfx-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_4aaeeacc557aad14.manifest
File versionNot applicable
File size2,112
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:48
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ar-sa_3b48ea50d4f73b0a.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_cs-cz_9511281711a0fd18.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_da-dk_c30c28912f276f51.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_c35109412ef32d07.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:21
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_el-gr_f03656f14d462169.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_f02da22d4d4c482a.manifest
File versionNot applicable
File size475
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:22
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_es-es_f032853f4d47f46d.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:34
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fi-fi_1dff786d6aefbd13.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_1da72bbb6b309c9b.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:23
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_he-il_78b0b71ba6eb639d.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_hu-hu_785f6a89a725f75f.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_it-it_a5d41105c50e9f8d.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_d3572211e2ef2bca.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:20
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_00ba5d2000e2a3e4.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:21
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nb-no_890e4db05aa59f08.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nl-nl_8938c0585a84489b.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pl-pl_e40e6e0c96640387.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-br_e3d57640968d9dc3.manifest
File versionNot applicable
File size1,527
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:34
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-pt_e3bff0fc969dadc7.manifest
File versionNot applicable
File size1.524 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ru-ru_3e8bcf0ed2849dfb.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:46
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_sv-se_6ca4a4f2eff1d5b8.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_tr-tr_997eeba90e4eb90f.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_aa2105e7c1d6be28.manifest
File versionNot applicable
File size1.530
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:18
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_a9bfd6e1c21f8938.manifest
File versionNot applicable
File size1.530
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:22
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ef31b41a7af3747f.manifest
File versionNot applicable
File size2,631
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ar-sa_801b75067db4a968.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_cs-cz_d9e3b2ccba5e6b76.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_da-dk_07deb346d7e4ddaf.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_082393f6d7b09b65.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:21
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_el-gr_3508e1a6f6038fc7.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_35002ce2f609b688.manifest
File versionNot applicable
File size459
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:22
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_es-es_35050ff4f60562cb.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:34
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fi-fi_62d2032313ad2b71.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_6279b67113ee0af9.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)01:23
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_he-il_bd8341d14fa8d1fb.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_hu-hu_bd31f53f4fe365bd.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_it-it_eaa69bbb6dcc0deb.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:55
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_1829acc78bac9a28.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:21
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_458ce7d5a9a01242.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:22
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nb-no_cde0d86603630d66.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_nl-nl_ce0b4b0e0341b6f9.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:55
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pl-pl_28e0f8c23f2171e5.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-br_28a800f63f4b0c21.manifest
File versionNot applicable
File size1.495
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:34
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_pt-pt_28927bb23f5b1c25.manifest
File versionNot applicable
File size1.492 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ru-ru_835e59c47b420c59.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:46
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_sv-se_b1772fa898af4416.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:55
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_tr-tr_de51765eb70c276d.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)21:54
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_eef3909d6a942c86.manifest
File versionNot applicable
File size1.498
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:19
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_ee9261976adcf796.manifest
File versionNot applicable
File size1.498
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)02:23
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3f599fe01f468907.manifest
File versionNot applicable
File size2,607
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
NềnNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size31,802
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_0944c848efdfca6b56ae84c223c0020e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_2b11d8cda1fc81a5.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_1ac85d1d9c80291997207a7a39f6c8ff_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7b650a0963f42e00.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_3dd978107f368ab4840953982b385ed7_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_7ab693134309ca18.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_3ddc4fba612bd63ea64528f5b4f6d06c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_91afe2dba6d9b8cf.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_40d085eb793a6bce4d3b799c35a0f9c6_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a5eea275e9cca6e9.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_579877d274edb619cc1cf68302a72f6d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_8f512ec38bb7119f.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_6d78d335bd58400ee94f492ab1990791_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_45983ffc65207723.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_72398fe5f40c7453b1e245208961fa5e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ebfc1bf512163568.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_7d21d22ab5722f565fce0c92a5f7b3f1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ce59ec1cce531017.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_8f9c3848f60dbf38033dd8ee049d0569_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_df6deaea1739a268.manifest
File versionNot applicable
File size634
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_91b0a0db768bb0121e0e890cdb8863cf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_f70339d5c416ed51.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_bcf36bd2c848ec5d1eff28129060f004_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_b3f472fb2c295447.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_bd05bbd04a5a112a3068ce8d3d041265_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a6af6c1e680addfc.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_d8b5581999ce353d687b7ae6738d0bbf_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_a43ef47a373456e8.manifest
File versionNot applicable
File size628
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_e59dbccd77b5befed353d52d9810379c_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_4ff7457b918a0a6d.manifest
File versionNot applicable
File size626
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_e93ed1e104e40a1a47030a6691ee5691_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_0ad84ae181518a4c.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_fb896dba214e087f70b7a42461302b89_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ebe0a4a1077cc08e.manifest
File versionNot applicable
File size636
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_ffc2ab1317e10c0934926d94e104ff5f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_61dbdc7f57d0eb05.manifest
File versionNot applicable
File size620
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable
File nameIa64_netfx-system.data.sqlxml_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_45254d6b517e5c16.manifest
File versionNot applicable
File size2,143
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:13
NềnNot applicable
File nameIa64_netfx-system.xml_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20787_none_925bff6569f70dfe.manifest
File versionNot applicable
File size2.111 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:14
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_c35109412ef32d07.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_f02da22d4d4c482a.manifest
File versionNot applicable
File size475
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:43
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_1da72bbb6b309c9b.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:46
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_d3572211e2ef2bca.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:47
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_00ba5d2000e2a3e4.manifest
File versionNot applicable
File size1,518
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:42
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_aa2105e7c1d6be28.manifest
File versionNot applicable
File size1.530
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_a9bfd6e1c21f8938.manifest
File versionNot applicable
File size1.530
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.data.sqlxml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_ef31b41a7af3747f.manifest
File versionNot applicable
File size2,631
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:18
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_de-de_082393f6d7b09b65.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:45
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_en-us_35002ce2f609b688.manifest
File versionNot applicable
File size459
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:43
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_fr-fr_6279b67113ee0af9.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:47
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ja-jp_1829acc78bac9a28.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:47
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_ko-kr_458ce7d5a9a01242.manifest
File versionNot applicable
File size1.486 người
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:42
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-cn_eef3909d6a942c86.manifest
File versionNot applicable
File size1.498
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml.resources_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_zh-tw_ee9261976adcf796.manifest
File versionNot applicable
File size1.498
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:44
NềnNot applicable
File nameMsil_system.xml_b77a5c561934e089_6.1.7600.20787_none_3f599fe01f468907.manifest
File versionNot applicable
File size2,607
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:19
NềnNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size6,034
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)17:47
NềnNot applicable