Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật

Phụ lục này liệt kê tất cả các thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím được Trình tường thuật hỗ trợ trong Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10.

Để xem danh sách tất cả các phím tắt khác trong Windows, hãy xem Phím tắt trong Windows.

Để xem danh sách tất cả các phím tắt trong ứng dụng Windows, hãy xem Phím tắt trong ứng dụng.

Các lệnh với bàn phím của Trình tường thuật

Nhấn phím nàyĐể thực hiện việc này
Phím logo Windows  + EnterBắt đầu hoặc thoát Trình tường thuật
Caps lock + EscThoát Trình tường thuật
Caps lock + MBắt đầu đọc
CtrlNgừng đọc
Caps lock + Phím cáchBắt đầu chế độ quét
Caps lock + Mũi tên phảiChuyển tới mục tiếp theo
Caps lock + Mũi tên tráiDi chuyển đến mục trước
Caps lock + Mũi tên lên hoặc xuốngThay đổi chế độ xem
Caps lock + F1Hiện danh sách lệnh của Trình tường thuật
Caps lock + F2Hiện lệnh cho mục hiện tại
Caps lock + EnterThực hiện thao tác chính
Caps lock + Shift + EnterMở chế độ tìm kiếm
Caps lock + AThay đổi chế độ diễn giải
Caps lock + Ctrl + Cộng (+)Tăng diễn giải
Caps lock + Ctrl + Trừ (-)Giảm diễn giải
Caps lock + Alt + Cộng (+) hoặc Trừ (-)Thay đổi chế độ dấu câu
Caps lock + Y
Di chuyển đến đầu văn bản
Caps lock + ZKhóa phím Trình tường thuật (Caps Lock) để bạn không phải nhấn phím cho mọi phím tắt
Caps lock + XĐể Trình tường thuật bỏ qua phím tắt tiếp theo mà bạn sử dụng
Caps lock + F12Tắt hoặc bật đọc bằng nhấn phím
Caps lock + VLặp lại cụm từ
Caps lock + Page up hoặc Page downTăng hoặc giảm âm lượng
Caps lock + Cộng (+) hoặc Trừ (-)Tăng hoặc giảm tốc độ giọng nói
Caps lock + D
Đọc mục
Caps lock + FĐọc thông tin chuyên sâu về mục
Caps lock + SĐọc chính tả mục
Caps lock + WĐọc cửa sổ
Caps lock + RĐọc tất cả mục trong vùng chứa
Caps lock + Num lockBật hoặc tắt chế độ chuột
Caps lock + QDi chuyển đến mục cuối cùng trong vùng chứa
Caps lock + GDi chuyển con trỏ Trình tường thuật đến con trỏ hệ thống
Caps lock + TDi chuyển con trỏ Trình tường thuật đến con trỏ
Caps lock + dấu ngã (~)Đặt tiêu điểm cho mục
Caps lock + BackspaceLùi một mục
Caps lock + InsertChuyển đến mục liên kết
Caps lock + F10Đọc tiêu đề hàng hiện tại
Caps lock + F9Đọc tiêu đề cột hiện tại
Caps lock + F8Đọc hàng hiện tại
Caps lock + F7Đọc cột hiện tại
Caps lock + F5Đọc vị trí cột và hàng hiện tại
Caps lock + F6Chuyển đến ô trong bảng
Caps lock + Shift + F6Chuyển đến nội dung ô
Caps lock + F3Chuyển đến ô tiếp theo trong hàng hiện tại
Caps lock + Shift + F3Chuyển đến ô trước trong hàng hiện tại
Caps lock + F4Chuyển đến ô tiếp theo trong cột hiện tại
Caps lock + Shift + F4Chuyển đến ô trước trong cột hiện tại
Caps lock + Dấu ngoặc vuông đóng (])Đọc văn bản từ đầu đến con trỏ
Caps lock + số không (0)Đọc thuộc tính văn bản
Caps lock + HĐọc tài liệu
Caps lock + Ctrl + UĐọc trang hiện tại
Caps lock + UĐọc trang tiếp theo
Caps lock + Shift + UĐọc trang trước
Caps lock + Ctrl + IĐọc đoạn hiện tại
Caps lock + IĐọc đoạn tiếp theo
Caps lock + Shift + IĐọc đoạn trước
Caps lock + Ctrl + OĐọc dòng hiện tại
Caps lock + OĐọc dòng tiếp theo
Caps lock + Shift + OĐọc dòng trước
Caps lock + Ctrl + PĐọc từ hiện tại
Caps lock + PĐọc từ tiếp theo
Caps lock + Shift + PĐọc từ trước
Caps lock + Ctrl + Dấu ngoặc vuông mở ([)Đọc ký tự hiện tại
Caps lock + Dấu ngoặc vuông mở ([)Đọc ký tự tiếp theo
Caps lock + Shift + Dấu ngoặc vuông mở ([)Đọc ký tự trước
Caps lock + YDi chuyển đến đầu văn bản
Caps lock + BDi chuyển đến cuối văn bản
Caps lock + JChuyển đến tiêu đề tiếp theo
Caps lock + Shift + JChuyển về tiêu đề trước
Caps lock + KChuyển đến bảng tiếp theo
Caps lock + Shift + KChuyển về bảng trước
Caps lock + LChuyển đến liên kết tiếp theo
Caps lock + Shift + LChuyển về liên kết trước
Caps lock + C    
Đọc ngày và giờ hiện tại
Nhấn Caps lock hai lần nhanh liên tiếpBật hoặc tắt Caps lock
Caps lock + ECung cấp phản hồi tiêu cực
Caps lock + Shift + ECung cấp phản hồi tích cực
Nhấn Caps lock + E hai lần nhanh liên tiếpMở hộp thoại phản hồi
Caps lock + Ctrl + Up arrowChuyển tới phụ huynh (chỉ khi Điều hướng Cấu trúc được ứng dụng cung cấp)
Caps lock + Ctrl + Mũi tên phảiChuyển tới anh em (chỉ khi Điều hướng Cấu trúc được ứng dụng cung cấp)
Caps lock + Ctrl + Mũi tên tráiChuyển tới anh em trước (chỉ khi Điều hướng Cấu trúc được ứng dụng cung cấp)
Caps lock + Ctrl + Mũi tên xuốngChuyển tới đứa con đầu tiên (chỉ khi Điều hướng Cấu trúc được ứng dụng cung cấp)
Caps lock + N
Chuyển tới mốc chính


Các lệnh bàn phím chế độ Quét

Nhấn phím nàyĐể thực hiện việc này
Mũi tên lên và mũi tên xuốngDi chuyển đến dòng trước hoặc tiếp theo của văn bản trong ứng dụng hoặc trang web
Mũi tên phải và mũi tên tráiDi chuyển đến ký tự trước hoặc tiếp theo trong ứng dụng hoặc trang web
Dấu cáchKích hoạt mục mà bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như một nút hoặc hộp văn bản
EnterNếu được hỗ trợ, thực hiện tác vụ thứ hai trên một mục
Ctrl+ Mũi tên trái và Ctrl + mũi tên phảiChuyển tới từ trước hoặc tiếp theo
Ctrl+ Mũi tên lên và Ctrl + Mũi tên xuốngChuyển tới đoạn trước hoặc tiếp theo
H hoặc Shift + H và Alt + Mũi tên xuống hoặc Alt + Mũi tên lênChuyển tới tiêu đề trước hoặc tiếp theo
T hoặc Shift + TChuyển tới bảng trước hoặc tiếp theo
T hoặc Shift + PChuyển tới đoạn trước hoặc tiếp theo
K hoặc Shift + K và Alt + Mũi tên phải hoặc Alt + Mũi tên tráiChuyển tới liên kết trước hoặc tiếp theo
D hoặc Shift + DChuyển tới mốc trước hoặc tiếp theo
Ctrl+ Alt + Mũi tên phải hoặc mũi tên tráiChuyển tới ô trước hoặc tiếp theo trong hàng
Ctrl+ Alt + Mũi tên lên hoặc mũi tên xuốngChuyển tới ô trước hoặc tiếp theo trong cột
Caps lock + F5Vị trí thông báo trong bảng
Caps lock + F9Tiêu đề cột thông báo
Caps lock + F10 Tiêu đề hàng thông báo
Caps lock + F7Đọc cột bảng hiện tại từ đầu đến cuối
Caps lock + F8Đọc hàng bảng hiện tại từ đầu đến cuối


Thao tác cảm ứng của Trình tường thuật

Sử dụng thao tác này Để thực hiện việc này
Chạm hoặc kéo một ngón tayĐọc nội dung dưới ngón tay
Nhấn đúp hoặc giữ bằng một ngón tay rồi nhấn vào bất kỳ đâu trên màn hình bằng ngón tay thứ haiKích hoạt thao tác chính
Nhấn ba lần hoặc giữ bằng một ngón tay rồi nhấn đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình bằng ngón tay thứ haiKích hoạt thao tác phụ
Giữ bằng một ngón tay rồi nhấn vào bất kỳ đâu trên màn hình bằng ngón tay thứ haiBắt đầu kéo hoặc tùy chọn phím bổ sung
Trượt nhanh sang trái hoặc sang phải bằng một ngón tayDi chuyển đến mục trước hoặc tiếp theo
Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tayThay đổi chế độ xem
Nhấn một lần bằng hai ngón tayĐể Trình tường thuật ngừng đọc
Nhấn một lần bằng ba ngón tayThay đổi chế độ diễn giải
Nhấn một lần bằng bốn ngón tayHiển thị các lệnh của Trình tường thuật cho mục hiện tại
Nhấn đúp bằng hai ngón tayHiện menu ngữ cảnh
Nhấn đúp bằng ba ngón tayĐọc thuộc tính văn bản
Nhấn đúp bằng bốn ngón tayMở chế độ tìm kiếm
Nhấn ba lần bằng bốn ngón tayHiện tất cả lệnh của Trình tường thuật
Trượt nhanh sang trái, sang phải, lên trên hoặc xuống dưới bằng hai ngón tayCuộn
Trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng ba ngón tayChuyển sang tab trước hoặc sau
Trượt nhanh lên trên bằng ba ngón tayĐọc cửa sổ hiện tại
Trượt nhanh xuống dưới bằng ba ngón tayBắt đầu đọc văn bản có thể tìm kiếm
Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng bốn ngón tayBật hoặc tắt thu phóng ngữ nghĩa khi được hỗ trợ
Trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng bốn ngón tayDi chuyển con trỏ Trình tường thuật đến phần đầu hoặc cuối đoạn đọc


Tiếp theo: Phụ lục C: Giọng nói TTS

Quay lại Mục lục

Thuộc tính

ID Bài viết: 22806 - Xem lại Lần cuối: 06-10-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi