Lịch sử cập nhật Windows Server 2012

Tìm hiểu tất cả về các bản cập nhật bảo mật và không liên quan đến bảo mật đã được phát hành cho Windows Server 2012 thông qua Windows Update. Các bản cập nhật này khắc phục các sự cố và cải thiện độ tin cậy chung của hệ điều hành.

Trong danh sách bên dưới, thông tin về bản cập nhật Windows mới nhất được liệt kê đầu tiên. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản cập nhật dành cho Windows có sẵn cho thiết bị của mình.


Lịch sử cập nhật cho Windows Server 2012

Ngày 17 tháng 1 năm 2017 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)
Ngày 10 tháng 1 năm 2017 (Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật và Bản tổng hợp Hàng tháng)
Ngày 20 tháng 12 năm 2016 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)
Ngày 13 tháng 12 năm 2016—KB3205409 (Bản tổng hợp Hàng tháng)
Ngày 13 tháng 12 năm 2016—KB3205408 (Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật)
Ngày 15 tháng 11 năm 2016—KB3197878 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)
Ngày 8 tháng 11 năm 2016—KB3197876 (Bản cập dành riêng cho bảo mật)
Ngày 8 tháng 11 năm 2016—KB3197877 (Bản tổng hợp Hàng tháng)
Ngày 18 tháng 10 năm 2016—KB 3192406 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)
Ngày 11 tháng 10 năm 2016 — KB3192393 (Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật)
Ngày 11 tháng 10 năm 2016 — KB3185332 (Bản tổng hợp Hàng tháng)
Ngày 20 tháng 9 năm 2016 — KB3185280
Ngày 16 tháng 8 năm 2016 — KB3179575
Ngày 19 tháng 7 năm 2016 — KB3172615


Thông tin liên quanThuộc tính

ID Bài viết: 22811 - Xem lại Lần cuối: 24-01-2017 - Bản sửa đổi: 13

Phản hồi