Chương 5: Sử dụng Trình tường thuật bằng cảm ứng

Chương này cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng Trình tường thuật bằng cảm ứng trên máy tính để bàn chạy Windows được hỗ trợ đồng thời mô tả một số thao tác cảm ứng cơ bản của Windows.

Bắt đầu và dừng Trình tường thuật

Để bắt đầu Trình tường thuật trên thiết bị Windows không có bàn phím, nhấn vào nút Bắt đầu và nút Tăng âm lượng cùng nhau trên thiết bị của bạn. Nhấn các nút này một lần nữa để dừng Trình tường thuật.

Thao tác Cảm ứng

Bạn có thể sử dụng thao tác để tương tác với Trình tường thuật và thiết bị của bạn.

Để khám phá và nghe các mục trên màn hình, kéo một ngón tay xung quanh màn hình. Khi nghe thấy một mục mà bạn muốn sử dụng, nhấn đúp vào màn hình bằng một ngón tay để kích hoạt mục đó. Để di chuyển qua các mục trên màn hình, vuốt sang trái và phải bằng một ngón tay.

Nếu bạn muốn di chuyển theo ký tự, từ, dòng hoặc liên kết, vuốt lên hoặc xuống để thay đổi chế độ xem của Trình tường thuật. Ví dụ: để nghe đọc chính tả mục, vuốt lên cho tới khi bạn nghe thấy Trình tường thuật nói “các ký tự”. Sau đó, vuốt sang trái và phải để di chuyển qua mỗi lúc một chữ cái của mục đó.

Sau đây là các thao tác quan trọng để giúp bạn bắt đầu:

  • Để thay đổi chế độ xem của Trình tường thuật, vuốt lên và xuống bằng một ngón tay.
  • Để cuộn, vuốt lên, xuống, trái hoặc phải bằng hai ngón tay.
  • Để hiển thị menu ngữ cảnh, nhấn đúp bằng hai ngón tay.
  • Để thay đổi diễn giải, nhấn một lần bằng ba ngón tay.
  • Để đọc liên tục từ vị trí hiện tại, trượt nhanh xuống bằng ba ngón tay. 
  • Để chuyển sang tab trước hoặc sau, vuốt trái hoặc phải bằng ba ngón tay.
  • Để hiển thị danh sách lệnh của Trình tường thuật, nhấn ba lần bằng bốn ngón tay.

Để có danh sách đầy đủ các thao tác cảm ứng, hãy xem Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật

Các thao tác cảm ứng bổ sung cho Windows

Các thao tác sai đều khả dụng trong Windows 10:

  • Để mở Trung tâm Hành động, vuốt vào từ bên trái của màn hình.
  • Để mở Chế độ xem Tác vụ để chuyển đổi giữa các ứng dụng và nhiều màn hình nền, trượt nhanh vào từ bên trái của màn hình.

Nhập bằng cảm ứng

Khi trong khu vực chỉnh sửa, chẳng hạn như hộp văn bản, bàn phím cảm ứng sẽ xuất hiện ở phần dưới màn hình và Trình tường thuật sẽ phát âm thanh nhằm cho biết bàn phím đã xuất hiện. Để nhập văn bản, nhấn đúp vào ký tự bạn muốn nhập.

Để nhập văn bản nhanh hơn, thay đổi cài đặt Trình tường thuật để nhập ký tự ngay sau khi bạn nhấc ngón tay ra khỏi ký tự. Để bật tùy chọn này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt , chọn Dễ Truy cập, sau đó chọn Trình tường thuật. Sử dụng nút bật tắt trong Kích hoạt các phím trên bàn phím cảm ứng khi tôi nhấc ngón tay khỏi bàn phím để bật cài đặt.


Tiếp theo: Chương 6: Tùy chỉnh Trình tường thuật

Quay lại Mục lục

Thuộc tính

ID Bài viết: 22812 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi