Chương 1: Giới thiệu về Trình tường thuật

Chương này cung cấp tổng quan về Trình tường thuật cũng như cách bắt đầu và dừng ứng dụng này.

Trình tường thuật cho phép bạn sử dụng PC mà không cần màn hình hoặc chuột để hoàn tất các tác vụ phổ biến nếu bạn bị mù hoặc thị lực kém. Ứng dụng này đọc và tương tác với nội dung trên màn hình, như văn bản và nút. Sử dụng Trình tường thuật để và viết email, duyệt Internet và làm việc với tài liệu.

Các lệnh cụ thể cho phép bạn điều hướng Windows, web, và ứng dụng cũng như nhận thông tin về khu vực PC bạn đang tham gia. Điều hướng khả dụng bằng cách sử dụng tiêu đề, liên kết, mốc và hơn thế nữa. Bạn có thể đọc văn bản (kể cả dấu chấm câu) theo trang, đoạn, dòng, từ và ký tự cũng như xác định các đặc điểm như màu phông chữ và văn bản. Xem lại hiệu quả bảng với điều hướng hàng và cột.

Trình tường thuật cũng có chế độ điều hướng và đọc được gọi là Chế độ Quét. Sử dụng chế độ này để di chuyển xung quanh Windows 10 chỉ với các mũi tên lên và xuống trên bàn phím.

Cuối cùng, bạn có thể điều chỉnh tốc độ đọc, cường độ và âm lượng của giọng nói mà Trình tường thuật sử dụng cũng như cài đặt một số giọng nói văn bản thành giọng nói của bên thứ ba.

Ba cách để khởi động và dừng Trình tường thuật

  • Ở góc dưới bên phải của màn hình đăng nhập, chọn nút Dễ truy cập và sau đó chọn Trình tường thuật.
  • Nhấn vào phím biểu trưng Windows  + Enter cùng lúc để bắt đầu Trình tường thuật. Nhấn các phím này một lần nữa để dừng Trình tường thuật. Trên nhiều bàn phím, phím logo Windows nằm trên hàng phím dưới cùng, ở bên trái hoặc phải của phím Alt.
  • Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt , chọn Trợ năng, chọn Trình tường thuật rồi di chuyển thanh trượt trong Trình tường thuật để bật ứng dụng.

Tùy chỉnh Trình tường thuật để tự động bắt đầu trước khi hoặc sau khi bạn đăng nhập vào PC

  1. Nhấn phím logo Windows  trên bàn phím của bạn, nhập Trung tâm Trợ năngtrong hộp tìm kiếm, rồi chọn Trung tâm Trợ năng.
  2. Chọn Thay đổi cài đặt đăng nhập.
  3. Trong Nghe văn bản được đọc to trên màn hình (Trình tường thuật), chọn hộp kiểm trong Lúc đăng nhập hoặc Sau khi đăng nhập và sau đó nhấn OK.


Tiếp theo: Chương 2: Tìm hiểu thông tin cơ bản về Trình tường thuật

Quay lại Mục lục

Thuộc tính

ID Bài viết: 22817 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)