Chương 6: Tùy chỉnh Trình tường thuật

Chương này nêu cách tùy chỉnh Trình tường thuật cho phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, bao gồm thay đổi cách Trình tường thuật bắt đầu, số lượng phản hồi bạn nghe thấy khi nhập, liệu âm thanh từ các ứng dụng khác có giảm khi Trình tường thuật đang chạy hay không và đổi các lệnh của Trình tường thuật sang phím tắt mà bạn chọn. Chương này cũng cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) của bên thứ ba để thêm nhiều giọng nói khác vào Trình tường thuật.

Hầu hết các tùy chọn nằm trong cài đặt Trình tường thuật. Để tìm thấy chúng, hãy mở cài đặt Trình tường thuật trên thanh tác vụ khi Trình tường thuật được bật.

Cài đặt được tách riêng thành bốn danh mục: cài đặt chung, cài đặt điều hướng, cài đặt giọng nói và cài đặt lệnh.


Cài đặt chung

 • Bật phím tắt để khởi chạy Trình tường thuật. Bắt đầu và dừng Trình tường thuật bằng phím biểu trưng Windows + Enter trên bàn phím hoặc nút Windows + nút Tăng âm lượng trên thiết bị cảm ứng.
 • Khóa phím Trình tường thuật (Caps lock). Bạn không phải nhấn phím Trình tường thuật (Caps lock) để nhập lệnh. Ví dụ: để di chuyển sang liên kết tiếp theo, nhấn L thay vì Caps lock + L.
 • Nghe các ký tự khi bạn nhập. Các ký tự được thông báo ngay sau khi bạn nhập. Bạn cũng có thể bật cài đặt này bằng cách nhấn Caps lock + F12.
 • Nghe từ bạn nhập. Các từ đã nhập được thông báo ngay sau khi bạn nhập.
 • Đọc to lỗi giọng nói của Trình tường thuật. Trình tường thuật thông báo các lỗi như “không có mốc tiếp theo” hoặc “không có mục tiếp theo.”
 • Tô sáng con trỏ. Con trỏ được tô sáng bằng ô tiêu điểm màu xanh lam.
 • Phát tín hiệu âm thanh. Trình tường thuật phát âm thanh khi bạn thực hiện các tác vụ như chuyển cửa sổ, mở menu Bắt đầu hoặc di chuyển tiến hay lùi tới mục khác.
 • Đọc gợi ý giao diện người dùng. Trình tường thuật thông báo cách tương tác với các mục.
 • Giảm âm lượng của ứng dụng khác. Âm lượng âm thanh từ các ứng dụng khác được giảm để bạn có thể nghe thấy Trình tường thuật.
 • Lưu giữ thông báo. Thông báo có thể được lưu giữ từ 30 giây tới 10 phút.

Cài đặt điều hướng

 • Đọc và tương tác với màn hình bằng chuột. Khi cài đặt này được bật, Trình tường thuật sẽ đọc nội dung bên dưới con trỏ chuột. Sử dụng Bàn phím số để di chuyển chuột.
 • Kích hoạt các phím trên bàn phím cảm ứng khi bạn nhấc ngón tay. Các ký tự được nhập ngay sau khi bạn nhấc ngón tay ra khỏi bàn phím cảm ứng.
 • Con trỏ Trình tường thuật làm theo tiêu điểm bàn phím. Khi tùy chọn này được bật, Trình tường thuật sẽ làm theo tiêu điểm bàn phím khi bạn sử dụng Tab, con trỏ chuột hoặc các phím khác để điều hướng.
 • Bật điểm chèn văn bản để làm theo con trỏ Trình tường thuật. Khi tùy chọn này được bật, Trình tường thuật sẽ di chuyển điểm chèn văn bản khi điều hướng bằng các chế độ xem như ký tự và từ.
 • Chọn chế độ di chuyển con trỏ Trình tường thuật. Có hai chế độ: bình thường và nâng cao. Chế độ bình thường cho phép Trình tường thuật di chuyển giữa các mục khác nhau như liên kết, bảng và các thành phần khác. Chế độ nâng cao cho phép bạn sử dụng bốn phím mũi tên để di chuyển con trỏ Trình tường thuật thông qua bản trình bày theo chương trình của ứng dụng.

Cài đặt giọng nói

 • Tốc độ. Kiểm soát tốc độ đọc của Trình tường thuật.
 • Âm lượng. Điều chỉnh âm lượng đọc của Trình tường thuật.
 • Cao độ. Điều chỉnh cao độ giọng nói của Trình tường thuật.
 • Chọn giọng nói khác. Chọn trong số các giọng nói khác nhau có sẵn của Trình tường thuật bằng ngôn ngữ của bạn.

Giọng nói nhanh hơn

Trình tường thuật đọc trung bình tối đa hoặc khoảng 400 từ một phút. Tuy nhiên, các giọng nói sau cung cấp tốc độ khoảng 800 từ mỗi phút:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Giọng nói bổ sung

Có thể sử dụng Trình tường thuật với bộ tổng hợp giọng nói dựa vào SAPI 5. Sau khi được cài đặt, giọng nói sẽ xuất hiện trong danh sách giọng nói để bạn chọn.

Dưới đây là một số tùy chọn có sẵn từ nhà cung cấp bên thứ ba:

Cài đặt lệnh

Tùy chỉnh phím tắt của Trình tường thuật để giúp cải thiện quyền kiểm soát và khả năng sử dụng:

Tùy chỉnh phím tắt của Trình tường thuật

 1. Chọn lệnh để tùy chỉnh.
 2. Chọn Thay đổi phím tắt cho lệnh.
 3. Trong cửa sổ Nhập phím tắt, nhập phím tắt mà bạn muốn sử dụng trên bàn phím. SỬ dụng tổ hợp phím bổ trợ (Control, Shift, Alt, Caps lock, hoặc phím biểu trưng Windows) cùng với phím không phải phím bổ trợ. Sử dụng phím của bàn phím số và phím chức năng mà không cần phím bổ trợ nào.

Chọn Khôi phục mặc định để đưa tất cả các lệnh về cài đặt mặc định.


Tiếp theo: Phụ lục A: Các ngôn ngữ được hỗ trợ trong Trình tường thuật

Quay lại Mục lục

Thuộc tính

ID Bài viết: 22818 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Windows 10

Phản hồi