Ghi lại các bước để mô phỏng sự cố

Trình ghi Bước (được gọi là Bộ ghi Các bước của Vấn đề trong Windows 7), là một chương trình sẽ giúp bạn khắc phục sự cố trên thiết bị của bạn bằng cách ghi lại các bước chính xác bạn đã thực hiện khi sự cố xảy ra. Sau đó, bạn có thể gửi bản ghi này cho chuyên viên hỗ trợ để giúp họ chẩn đoán sự cố.


Cách ghi và lưu các bước trên máy tính

 1. Để mở Trình ghi Bước, hãy chọn nút Bắt đầu  , sau đó chọn Phụ kiện Windows > Trình ghi Bước (trong Windows 10), hoặc Phụ kiện > Bộ ghi Các bước của Vấn đề (trong Windows 7 hoặc Windows 8.1).
 2. Chọn Bắt đầu Ghi.
 3. Thực hiện các bước để mô phỏng sự cố bạn đang cố gắng chẩn đoán. Bạn có thể tạm dừng và tiếp tục ghi bất cứ lúc nào.
 4. (Tùy chọn) Khi bạn ghi, hãy chọn Thêm Nhận xét, sử dụng chuột để chọn phần màn hình mà bạn muốn nhận xét, nhập nhận xét của bạn rồi chọn OK.
 5. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Dừng Ghi.
 6. Xem lại bản ghi các bước bạn đã làm theo để đảm bảo bản ghi đó thể hiện đúng nội dung bạn muốn. Chọn Lưu, đặt tên cho tệp .zip, chọn nơi cần lưu, sau đó chọn Lưu. Bây giờ, bạn có thể đính kèm và gửi tệp .zip này cho người đang giúp bạn khắc phục sự cố trên PC của bạn. Có thể xem bản ghi này trong bất kỳ trình duyệt web nào.

Cách điều chỉnh cài đặt

 1. Trong Trình ghi Bước, chọn mũi tên xuống bên cạnh nút Trợ giúp, sau đó chọn Cài đặt.
 2. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn sau:
   • Vị trí lưu tệp. Nếu bạn không muốn được nhắc chọn vị trí và tên tệp mỗi lần lưu tệp, hãy chọn Duyệt để đặt vị trí và tên tệp mặc định.
   • Bật tính năng chụp màn hình. Chọn Không nếu bạn không muốn chụp ảnh màn hình — ví dụ: nếu màn hình có thể tiết lộ thông tin cá nhân bạn không muốn chia sẻ. Ứng dụng này sẽ vẫn ghi lại nội dung mô tả về các bước của bạn.
   • Số ảnh chụp màn hình gần đây được lưu trữ. Mặc định là 25 màn hình, vì vậy, nếu bạn cần ghi lại nhiều hơn, hãy tăng số này lên.
Thuộc tính

ID Bài viết: 22878 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)