"Cuộc gọi bị ngắt trên phương tiện kết nối không thành công" thông báo lỗi khi bạn thực hiện cuộc gọi âm thanh hoặc cuộc gọi video đó bao gồm người dùng Office Communicator từ xa

Áp dụng cho: Microsoft Office Communicator 2007 R2

Triệu chứng


Bạn sử dụng Microsoft Office Communicator 2007 R2 cho âm thanh cuộc gọi, cuộc gọi video hoặc chia sẻ ứng dụng. Khi phiên này bao gồm người dùng Office Communicator từ xa, bạn có thể tìm thấy cuộc gọi đầu tiên kết nối nhưng sau đó ngắt kết nối. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Cuộc gọi bị ngắt trên phương tiện kết nối thất bại.
Tuy nhiên, các cuộc gọi thành công sau khi bạn đăng xuất và sau đó đăng nhập lại vào Office Communicator 2007 R2.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do Office Communicator 2007 R2 không truy xuất thông tin thành công từ Office Communications Server 2007 R2, máy chủ Edge hội nghị âm thanh/Video trong quá trình đăng nhập. Do đó, máy chủ Edge hội nghị âm thanh/Video xuất hiện không khả dụng khi bạn cố gắng gọi cho người dùng Office Communicator từ xa.

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:
2028888 Mô tả gói Cập Nhật tích luỹ Communicator 2007 R2: tháng 7 năm 2010

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".