Trình thu thập dữ liệu không thành công trên Internet các trang web hỗ trợ xác thực ẩn danh và NTLM xác thực trong SharePoint Server 2010 hoặc trong SharePoint Foundation 2010

Áp dụng cho: SharePoint Server 2010SharePoint Foundation 2010

Triệu chứng


Bạn cố gắng thu thập dữ liệu trang web Internet hỗ trợ NTLM và xác thực vô danh. Trong trường hợp này, thu thập dữ liệu không thể hoàn tất thành công trong Microsoft SharePoint Foundation 2010 hoặc Microsoft SharePoint Server 2010. Ngoài ra, thu thập dữ liệu có thể không có quyền truy cập bị từ chối lỗi.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, áp dụng bản Cập Nhật sau:
  • 2276336 Mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 tháng 8 năm 2010
  • 2266423 Mô tả gói hotfix SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 tháng 8 năm 2010

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".