Gói tích lũy cho Office PerformancePoint Server 2007: ngày 14 tháng 8 năm 2010


Tóm tắt


Bài viết này mô tả các sự cố Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 được khắc phục trong gói Cập Nhật tích luỹ được phát hành ngày 14 tháng 8 năm 2010.

Bài viết này mô tả các mục sau đây về các gói Cập Nhật tích luỹ:
 • Vấn đề giải quyết các gói Cập Nhật tích luỹ.
 • Điều kiện tiên quyết để cài đặt gói Cập Nhật tích luỹ.
 • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt gói Cập Nhật tích luỹ.
 • Xem các gói Cập Nhật tích luỹ thay thế bất kỳ gói Cập Nhật tích luỹ khác.
 • Cho dù bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.
 • Các tệp có các gói Cập Nhật tích luỹ.

GIỚI THIỆUGói Cập Nhật tích luỹ có Office PerformancePoint Server 2007. Mã số đóng gói của gói Cập Nhật tích luỹ này là 3.0.4512.00. Phiên bản phát hành Office PerformancePoint Server 2007 phải được cài đặt trước khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này. Xây dựng, số phiên bản phát hành cho Office PerformancePoint Server 2007 là 3.0.3520.0.

Vấn đề giải quyết các gói Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề lập kế hoạch PerformancePoint Server 2007

Gói Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố sau đã không trước đây tài liệu trong bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Xem xét tình huống sau:
 • Bạn mở các phiên bản tiếng Nhật của Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 lập kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa, và sau đó bạn kết nối với một trang web mẫu.
 • Bạn nhanh chóng gán biểu mẫu cho tất cả người dùng trong một doanh nghiệp.
 • Bạn thêm người dùng mới vai trò của doanh nghiệp.
 • Bạn bấm vào khi bạn được yêu cầu để nhanh chóng mẫu gán cho người dùng mới được thêm vào.
 • Bạn cố gắng lưu trang web mẫu.
Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
次の割り当てをユーザーに割り当てることができませんでした.
Lưu ý Dưới đây là bản dịch tiếng Anh của thông báo lỗi này:
Nỗ lực để gán các bài tập cho (các) người dùng không thành công.

Thông tin


Chú ý quan trọng về gói Cập Nhật tích luỹ này

 • Chúng tôi khuyên bạn sao lưu tất cả cơ sở dữ liệu cho Office PerformancePoint Server 2007 trước khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.
 • Để dỡ cài đặt gói Cập Nhật tích luỹ này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển, bấm để chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin Cập Nhật .
  2. Bấm vào bản Cập Nhật tích lũy mà bạn muốn loại bỏ và sau đó bấm loại bỏ.

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Bản Cập Nhật tích luỹ được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, bản Cập Nhật tích luỹ này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này chỉ cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu bản Cập Nhật tích luỹ có sẵn để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ tải xuống bản Cập Nhật tích luỹ.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật tích luỹ này cụ thể. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:

Lưu ý Mẫu "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà bản Cập Nhật tích luỹ có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do bản Cập Nhật tích luỹ này hiện không có ngôn ngữ đó.

Gói Cập Nhật tích luỹ này bao gồm hotfix sau cho phiên bản phát hành Office PerformancePoint Server 2007

Để biết thêm thông tin về các hotfix được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft.

983228 mô tả Office PerformancePoint Server 2007 hotfix: ngày 14 tháng 8 năm 2010

Điều kiện tiên quyết

Danh sách có điều kiện tiên quyết cho bản Cập Nhật tích luỹ:
 • Để áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này, bạn phải PerformancePoint Server 2007 có bản dựng 3.0.3520.00 hoặc xây dựng các cài đặt.

  Lưu ý Bạn phải áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này trên tất cả các máy tính có phần bị ảnh hưởng của PerformancePoint Server 2007 được cài đặt.
 • Để áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này, chạy các tập tin cài đặt PerformancePoint lập kế hoạch phù hợp với tình huống của bạn:
  • Tệp cài đặt kế hoạch Server Pplsrv.msp
   Chạy tệp cài đặt này trên chỉ máy chủ kế hoạch.
  • Tệp cài đặt kế hoạch Excel khách Pplxcli.msp
   Chạy tệp này cài đặt trên tất cả các máy khách đang PerformancePoint Add-in cho Excel.
  • Tệp cài đặt kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa Pbmcli.msp
   Chạy tệp này cài đặt trên tất cả các máy khách đang PerformancePoint lập kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa.

Làm thế nào để lấy thông tin xây dựng kế hoạch PerformancePoint Server

Xây dựng kế hoạch PerformancePoint Server là như một kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa và cho PerformancePoint Add-in cho Excel. Để có được xây dựng kế hoạch PerformancePoint Server, sử dụng một trong các phương pháp sau.
Phương pháp 1: Tải xuống thông tin xây dựng cho kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa
 1. Trong kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa, bấm Về lập kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa trên menu Trợ giúp .
 2. Trong hộp thoại Về lập kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa , thông báo số phiên bản kế hoạch kinh doanh bộ mô hình hóa.
Phương pháp 2: Tải xuống thông tin xây dựng cho PerformancePoint Add-in cho Excel
 1. Trong Microsoft Office Excel 2007, bấm vào tab PerformancePoint .
 2. Trên PerformancePoint tab bấm về nhóm Trợ giúp .
 3. Trong về PerformancePoint Add-in cho Excel hộp, thấy số phiên bản của PerformancePoint Add-in cho Excel.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật tích luỹ


Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế tất cả phiên bản phát hành trước đó của Office PerformancePoint Server 2007.

Thông tin đăng ký

Sử dụng các gói Cập Nhật tích luỹ này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft