Cách khắc phục các sự cố cài đặt Explorer 9

Khi bạn đang cài đặt Windows Internet Explorer 9, bạn có thể nhận được thông báo lỗi chẳng hạn như “0x800F081E”. Trong tình huống này, quá trình cài đặt không hoàn thành. Để khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần sau.

Cách cài đặt thành công Internet Explorer 9

 1. Đảm bảo máy tính của bạn đáp ứng yêu cầu hệ thống của Internet Explorer 9.
 2. Sử dụng Windows Update để cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho máy tính của bạn. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Chạy Windows Update rồi bấm Kiểm tra các cập nhật.
  2. Bấm <Số> các cập nhật quan trọng sẵn có trong cửa sổ Windows Update để kiểm tra xem Internet Explorer 9 có được bao gồm trong danh sách các cập nhật sẵn có không. Nếu Internet Explorer 9 nằm trong danh sách, hãy bỏ chọn hộp kiểm để loại trừ trình duyệt này trước khi bạn cài đặt các cập nhật khác.

   Chú ý Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong quá trình Cập nhật Windows, hãy xem Khắc phục sự cố khi Windows Update không hoạt động.
  3. Khởi động lại máy tính.
 3. Cài đặt Internet Explorer 9. Để thực hiện điều này, hãy làm theo một trong những cách sau đây:
  • Nếu bạn đã loại trừ Internet Explorer 9 trong bước 2, chạy Windows Update, rồi cài đặt Internet Explorer 9.
  • Cài đặt Internet Explorer 9 từ trang web Tải xuống Internet Explorer 9.
  Nếu bạn vẫn không thể cài đặt Internet Explorer 9, hãy chuyển sang bước 4.
 4. Cài đặt thủ công các cấu phần tiên quyết.
 5. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Tìm thêm lời khuyên, thủ thuật, và cơ hội học tập tại http://smallbusiness.support.microsoft.com.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2409098 - Xem lại Lần cuối: 29-12-2014 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi