Mô tả gói hotfix Office Word 2007 (wordconv-x-none.msp, word-x-none.msp): ngày 26 tháng 8 năm 2010


Tóm tắt


Bài viết này mô tả các vấn đề về Microsoft Office Word 2007 được khắc phục trong gói hotfix phát hành ngày 26 tháng 8 năm 2010.

GIỚI THIỆU


Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

 • Xem xét tình huống sau:
  • Bạn mở tài liệu Office Word (định dạng docx) chứa một đối tượng nhúng khi bạn sử dụng Office Word 2007.
  • Bạn mở đối tượng nhúng từ tài liệu Office Word.
  • Bạn sao chép một số nội dung từ các đối tượng nhúng, và sau đó bạn dán nội dung liên kết vào tài liệu Office Word.
  • Bạn lưu và đóng tài liệu Office Word.
  • Bạn mở tài liệu Office Word lại.

  Trong trường hợp này, các liên kết tới nội dung của các đối tượng nhúng bị hỏng.


 • Bạn thêm một chữ ký điện tử tài liệu Word có trường trang và một NUMPAGES trường trong tiêu đề. Tuy nhiên, sau khi bạn in tài liệu khi bạn sử dụng Office Word 2007, chữ ký sẽ không hợp lệ.


 • Office Word 2007 dừng đáp ứng khi bạn cố gắng mở tệp HTML. Sự cố này xảy ra khi tệp HTML chứa bảng sử dụng một tiêu đề và có một hình ảnh có một bản đồ.


 • Khi bạn cố gắng để chuyển tài liệu Word 95 có số bằng cách sử dụng wordconv.exe, số được không chuyển đổi chính xác.
 • Trong Office Word 2007, không có chú thích sẽ xuất hiện khi bạn còn lại con trỏ lên một thẻ HTML < đồ > được sử dụng trong tệp DOCX hoặc tệp HTML.


 • Trong Office Word 2007, bạn thêm một dấu một kiểm soát nội dung trong một ô bảng. Bạn lưu và sau đó bạn đóng tài liệu. Tuy nhiên, khi bạn mở tài liệu trong Office Word 2007 nữa, dấu trang bị mất.


 • Word 2007 in một số tài liệu không chính xác khi tuỳ chọn in dưới nền bị vô hiệu hoá.


 • Xem xét tình huống sau:
  • Bạn có một tài liệu Word 2003 sử dụng định dạng phong cách tuỳ chỉnh và có mục lục (TOC).
  • Bạn mở tài liệu bằng cách sử dụng Office Word 2007, và sau đó bạn Cập Nhật TOC.

  Trong trường hợp này, định dạng dòng đầu tiên và dòng cuối cùng của TOC được thay đổi.


 • Trong một môi trường tiếng Nhật dành cho Office Word 2007, dấu cách hoặc backspaces Cập Nhật tụt vào đúng khi đơn vị ký tự được sử dụng.


 • Bạn sao chép danh sách kiểu và kiểu đoạn thông qua các tổ chức trong Office Word 2007. Tuy nhiên, thuộc tính không đúng có thể được áp dụng kiểu sao chép văn bản.


 • Trong Office Word 2007, kiểm soát nội dung không hiển thị đúng trong một số trường hợp, tùy thuộc vào kiểu được sử dụng trong nội dung.


Thông tin


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có bộ Microsoft Office 2007 Service Pack 2 cài đặt để áp dụng gói hotfix này.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

949585 cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho bộ Office 2007

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.
Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin tải xuống
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Office-kb2412270-fullfile-x86-glb.exe12.0.6548.500012,243,00009-Oct-201008:55x86

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Word-x-none.mspKhông áp dụng9,414,14408-Oct-201022:20Không áp dụng
Wordconv-x-none.mspKhông áp dụng2,546,68808-Oct-201022:20Không áp dụng

Thông tin từ-x-none.msp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msword.olb12.0.6501.5000868,71212-Mar-200903:58x86
Winword.exe12.0.6548.5000408,93609-Oct-201001:20x86
Wwlib.dll12.0.6548.500018,096,48809-Oct-201001:20x86
Thông tin Wordconv-x-none.msp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Wordcnv.dll12.0.6548.50004,677,48009-Oct-201002:43x86


Tham khảo


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft