Không thể xem trước các ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động

Trình khắc phục sự cố Sự cố Ảnh và Chiếu hình trong Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục được nhiều sự cố khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Trình khắc phục sự cố Sự cố Ảnh và Chiếu hình trong Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố khác nhau.

Tìm hiểu thêm


Rất tiếc, hệ điều hành của bạn không được Dịch vụ Khắc phục Sự cố Tự động của Microsoft hỗ trợ vào lúc này.


Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi

Các sự cố tương tự mà gói MATS khắc phục

938818 Không thể xem ảnh trong chiếu hình trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
930102 Sự cố chuyển tiếp hình ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows XP hoặc trong Windows Vista


Để biết thêm thông tin về các sự cố khác mà gói MATS khắc phục, hãy đi tới phần "Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục".

T R IỆ U C HỨ N G

Khi bạn sử dụng Phòng ảnh Windows để xem trước các hình ảnh trong Windows Vista, bạn có thể nhìn thấy màn hình trống mà không hề có dấu hiệu lỗi.

Chú ý Phòng ảnh Windows là ứng dụng mặc định để xem trước hình ảnh.

N G U YÊ N N HÂ N

Sự cố này xảy ra do cấu hình màu bị hỏng hoặc bị cấu hình sai.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để khắc phục sự cố này, hãy định vị khoá con đăng ký sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Sau đó, hãy đặt giá trị đăng ký ICMProfiles thành sRGB Color Space Profile.icm cho mỗi số được tìm thấy trong khoá con đăng ký. Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi

Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này

  1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem máy tính có đang chạy Windows Vista không.
  2. Gói MATS đặt giá trị đăng ký ICMProfiles thành sRGB Color Space Profile.icm trong các khoá con đăng ký thích hợp.

    Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tuỳ chọn để khắc phục sự cố một cách tự động (đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục.
  3. Gói MATS kiểm chứng rằng giá trị đăng ký đã được tạo thành công.

Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục

930097 Máy tính chạy chậm khi Phòng ảnh Windows hiển thị các hình ảnh TIFF không khớp vào trong một trang trong Windows Vista
2415238 Sự cố về màu trong bản xem trước khi in của một hình ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
2009298 Không thể tải xuống các an-bom trong Phòng ảnh Windows Live sau khi nâng cấp từ Windows Vista lên Windows 7
944221 Phòng Ảnh Windows Live đóng băng hoặc không thể khởi động
939395 Một hình ảnh và nền của hình đó chuyển thành màu vàng trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
2425702 Trình bảo vệ màn hình hiển thị ảnh sẽ ngừng hoạt động trong Windows
Thuộc tính

ID Bài viết: 2415237 - Xem lại Lần cuối: 29-02-2012 - Bản sửa đổi: 1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

Phản hồi