Phòng ảnh Windows Live đóng băng

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự độngChú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi

Các sự cố tương tự mà gói MATS khắc phục

2462054 Không thể khởi động Phòng ảnh Windows Live


Để biết thêm thông tin về các sự cố khác mà gói MATS khắc phục, hãy đi tới phần "Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục".

T R IỆ U C HỨ N G

Phòng ảnh Windows Live đóng băng khi bạn cố khởi động phòng ảnh trong Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7.

N G U YÊ N N HÂ N

Sự cố này xảy ra do cơ sở dữ liệu do Phòng ảnh Windows Live tạo để theo dõi các ảnh và video bị hỏng.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để khắc phục sự cố này, bạn phải tạo lại cơ sở dữ liệu cho Phòng ảnh Windows Live. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn:

Windows XP

 1. Đóng Phòng ảnh Windows Live.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live Photo Gallery rồi bấm OK.
 3. Xoá mọi phiên bản hiện tại của "OLD_Pictures.pd4" và "OLD_Pictures.pd5".
 4. Định vị rồi bấm chuột phải vào "Pictures.pd4" hoặc "Pictures.pd5".
 5. Đổi tên "Pictures.pd4" thành "OLD_Pictures.pd4" hoặc đổi tên "Pictures.pd5" thành "OLD_Pictures.pd5".

Windows Vista

 1. Đóng Phòng ảnh Windows Live.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows Photo Gallery rồi bấm OK.
 3. Xoá mọi phiên bản hiện tại của "OLD_Pictures.pd4" và "OLD_Pictures.pd5".
 4. Định vị rồi bấm chuột phải vào "Pictures.pd4" hoặc "Pictures.pd5".
 5. Đổi tên "Pictures.pd4" thành "OLD_Pictures.pd4" hoặc đổi tên "Pictures.pd5" thành "OLD_Pictures.pd5".

Windows 7

 1. Đóng Phòng ảnh Windows Live.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Photo Gallery rồi bấm OK.
 3. Xoá mọi phiên bản hiện tại của "OLD_Pictures.pd4" và "OLD_Pictures.pd5".
 4. Định vị rồi bấm chuột phải vào "Pictures.pd4" hoặc "Pictures.pd5".
 5. Đổi tên "Pictures.pd4" thành "OLD_Pictures.pd4" hoặc đổi tên "Pictures.pd5" thành "OLD_Pictures.pd5".


Chú ý Phải đóng Phòng ảnh Windows Live để thực hiện việc sửa này. Sau đó, cơ sở dữ liệu sẽ được tạo lại khi Phòng ảnh Windows Live được khởi động lại.Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi

Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này

 1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem máy tính đang chạy Windows XP, Windows Vista hay Windows 7.
 2. Gói MATS đổi tên cơ sở dữ liệu rồi tạo lại cơ sở dữ liệu.

  Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Tác vụ này cung cấp cho bạn tuỳ chọn khắc phục sự cố một cách tự động (đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục.
 3. Gói MATS kiểm chứng cơ sở dữ liệu đã được tạo lại thành công.

Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục

930097 Máy tính chạy chậm khi Phòng ảnh Windows hiển thị các hình ảnh TIFF không khớp vào trong một trang trong Windows Vista
2415237 Không thể xem trước các ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
2415238 Sự cố về màu trong bản xem trước khi in của một hình ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
938818 Không thể xem ảnh trong chiếu hình trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
2009298 Không thể tải xuống các an-bom trong Phòng ảnh Windows Live sau khi nâng cấp từ Windows Vista lên Windows 7
939395 Một hình ảnh và nền của hình đó chuyển thành màu vàng trong Phòng ảnh Windows trong Windows Vista
930102 Sự cố chuyển tiếp hình ảnh trong Phòng ảnh Windows trong Windows XP hoặc trong Windows Vista
Thuộc tính

ID Bài viết: 2425658 - Xem lại Lần cuối: 01-12-2010 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi