Cách thay đổi ngôn ngữ trên video có âm thanh kép trong Windows Media Player

TÓ M TẮ T

Khi bạn phát tệp video có âm thanh kép trong Windows Media Player, ngôn ngữ âm thanh có thể không phải ngôn ngữ mong muốn. Bài viết này giải thích cách chọn rãnh âm thanh mong muốn trong Windows Media Player.

G IẢ I P HÁ P

Để chọn rãnh âm thanh mong muốn, hãy làm theo các bước sau:
  1. Trong Windows Media Player, nhấn ALT để hiển thị menu.

    1
  2. Trỏ vào Phát , trỏ vàoRãnh âm thanh và ngôn ngữ , sau đó thay đổi kênh âm thanh của video.

    2
Hiện bạn có thể xem video bằng ngôn ngữ mà mình muốn.Ý kiến của bạn rất quan trọng với chúng tôi: gửi ý kiến của bạn về những bài viết này qua trường nhận xét ở dưới cùng. Bạn sẽ giúp chúng tôi để cải tiến nội dung của các bài viết đó. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Thuộc tính

ID Bài viết: 2426851 - Xem lại Lần cuối: 02-06-2014 - Bản sửa đổi: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

Phản hồi