Tạo và xuất hiện khi sửa đổi phần đính kèm không chính xác khi bạn lưu thư email trên hộp thư Exchange Server 2007


Triệu chứng


Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2007, bạn lưu phần đính kèm trong thư email bằng cách sử dụng menu "Lưu" trong Microsoft Office Outlook. Trong trường hợp này, khi tạo tệp đính kèm và thời gian sửa đổi tệp đính kèm không chính xác.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do Outlook sử dụng khi tạo và thời gian sửa đổi mà không có múi giờ để lưu phần đính kèm khi thư email trong loại MIME. Tuy nhiên, Exchange Server 2007 sử dụng với múi giờ địa phương.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:
2407025 mô tả Update Rollup 2 cho Exchange Server 2007 gói dịch vụ 3

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".