Bản Cập Nhật cho Microsoft OLE DB Provider cho DB2 v3 có hỗ trợ đầu đa chiều, multirow với DB2 z/OS tính năng và DB2 LUW khi chúng được sử dụng cùng với các dịch vụ tích hợp của SQL Server

Áp dụng cho: Microsoft Host Integration Server 2010

Triệu chứng


Tích hợp máy chủ Microsoft Server 2010 hiện hỗ trợ đầu đa chiều, multirow với DB2 z/OS tính năng. Tuy nhiên, Microsoft OLE DB Provider cho DB2 v3 hỗ trợ tính năng này. (Microsoft OLE DB Provider cho DB2 v3 là đưa gói tính năng Microsoft SQL Server 2008 R2). Sửa chữa các bản cập nhật Microsoft OLE DB Provider cho DB2 v3 hỗ trợ sau khi chúng được sử dụng cùng với các dịch vụ tích hợp Microsoft SQL Server:
  • Đa chiều, multirow đầu với DB2 z/OS tính năng
  • DB2 LUW

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này. Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng. Chú ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.
Đối với phiên bản dựa trên x86 Microsoft tích hợp máy chủ Server 2010
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Db2oledb.dll8.0.4303.0628,56012-Oct-201005:44x86
Msdrda.dll8.0.4303.0898,89612-Oct-201005:44x86
Đối với phiên bản dựa trên x64 Microsoft tích hợp máy chủ Server 2010
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Db2oledb.dll8.0.4303.0628,56012-Oct-201005:48x86
Db2oledb.dll8.0.4303.0877,90412-Oct-201005:48x64
Msdrda.dll8.0.4303.01,547,08812-Oct-201005:48x64
Msdrda.dll8.0.4303.0898,89612-Oct-201005:48x86
Đối với phiên bản dựa trên IA-64 của Microsoft tích hợp máy chủ Server 2010
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Db2oledb.dll8.0.4303.01,713,48812-Oct-201005:50IA-64
Db2oledb.dll8.0.4303.0628,56012-Oct-201005:50x86
Msdrda.dll8.0.4303.02,427,21612-Oct-201005:50IA-64
Msdrda.dll8.0.4303.0898,89612-Oct-201005:50x86

Thông tin Bổ sung


Bạn có thể kích hoạt đa chiều, multirow đầu với DB2 z/OS tính năng bằng cách chọn OpenRowset sử dụng FastLoad đối tượng đích điểm DB2 bảng hoặc bảng.