Có sự cố về tương thích giữa Thanh công cụ ALOT và Internet Explorer 8

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động

Trình khắc phục sự cố Khắc phục trình bổ sung Internet Explorer khi IE treo hoặc đóng băng có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục được nhiều sự cố khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Trình khắc phục sự cố Khắc phục sự cố trình bổ sung Internet Explorer khi IE treo hoặc đóng băng có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố khác nhau.

Tìm hiểu thêm


Rất tiếc, hệ điều hành của bạn không được Dịch vụ Khắc phục Sự cố Tự động của Microsoft hỗ trợ vào lúc này.


Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi

T R IỆ U C HỨ N G

Bạn nhìn thấy một cửa sổ thoại sau khi mở Internet Explorer cho biết phiên bản Thanh công cụ ALOT bạn đã cài đặt không tương thích với Internet Explorer 8.

N G U YÊ N N HÂ N

Thanh công cụ ALOT là một trình bổ sung dành cho Internet Explorer. Phiên bản Thanh công cụ ALOT của bạn không tương thích với Internet Explorer 8.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Để khắc phục sự cố này, sử dụng một trong những phương pháp sau:

Phương pháp 1: Cập nhật phần mềm của bạnTải xuống phiên bản mới của trình bổ sung sẽ hoạt động với Internet Explorer 8. Để thực hiện việc này, bấm vào nút trang web của bên thứ 3:
Tìm kiếm trên trang web của bên thứ ba
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi


Phương pháp 2: Vô hiệu hoá trình bổ sung Thanh công cụ ALOT

Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Đóng tất cả cửa sổ Internet Explorer.
  2. Mở một cửa sổ Internet Explorer mới.
  3. Khi bạn nhìn thấy thông báo “Quản lý trình bổ sung” dành cho Thanh công cụ ALOT, hãy bấm vào Luôn mở Internet Explorer mà không có trình bổ sung này. Trình bổ sung sẽ không được tải lại và Internet Explorer 8 sẽ hoạt động mà không có bất kỳ sự cố nào.


    Chú ý Khi bạn bấm vào Luôn mở Internet Explorer mà không có trình bổ sung này, trình bổ sung bị tắt và không được nạp khi bạn khởi độngInternet Explorer.
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Thuộc tính

ID Bài viết: 2428312 - Xem lại Lần cuối: 28-02-2012 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi