Bing Bar Phiên bản 6.3 có


GIỚI THIỆU


Bản Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update cho các phiên bản của MSN Toolbar và Bing Bar:
  • MSN Toolbar Phiên bản 3.0
  • Thanh công cụ MSN phiên bản 4.0
  • Bing Bar Phiên bản 5.0
Bản cập nhật này cải thiện độ ổn định và độ tin cậy của các thanh công cụ. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, thanh công cụ hiện được cài đặt trên máy tính của bạn được nâng cấp lên Bing Bar Phiên bản 6.3.Lưu ý MSN Toolbar hiện được gọi là Bing Bar.

Thông tin Bổ sung


Bản cập nhật này giải quyết hoặc cải thiện các vấn đề

Bản cập nhật này giải quyết sự cố trong đó thanh khiến Windows Internet Explorer bị sập. Ngoài ra, bản Cập Nhật cung cấp tích hợp sâu hơn của thanh công cụ Windows Live Hotmail và Windows Live Messenger. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, phần mở rộng được cài đặt trong Internet Explorer:
  • Bing Bar Phiên bản 6.3
  • Tìm trợ giúp
  • Bing Bar BHO

Thông tin tải xuống

Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ trang web của Microsoft Update:

Làm thế nào để lấy phiên bản mới nhất của Bing Bar

Bạn cũng có thể tải xuống phiên bản mới nhất của Bing Bar từ website sau của Microsoft: