Cách khắc phục sự cố lỗi Windows Installer

Áp dụng cho: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium Thêm

Triệu chứng


Khi bạn cài đặt, dỡ cài đặt hoặc cập nhật một chương trình trên máy tính chạy Windows, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau.
Thông báo lỗi 1
Không thể truy cập Dịch vụ Windows Installer.
Thông báo lỗi 2
Không thể khởi động Dịch vụ Windows Installer.
Thông báo lỗi 3
Không thể khởi động dịch vụ Windows Installer trên Máy tính Cục bộ. Lỗi 5: Truy nhập bị từ chối

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này một cách tự động, hãy chạy trình khắc phục sự cố "Khắc phục sự cố không thể cài đặt hoặc dỡ cài đặt chương trình" để sửa chữa các sự cố chặn cài đặt hoặc loại bỏ chương trình vì khóa đăng ký bị lỗi.
Quan trọng Để thực hiện nhiều phương thức và bước trong bài viết này, bạn phải đăng nhập vào máy tính với tư cách quản trị viên.
Để xác định xem bạn có đang sử dụng tài khoản có quyền quản trị viên hay không
Sau khi đã xác minh rằng bạn đăng nhập vào máy tính với tư cách quản trị viên, bạn có thể bắt đầu khắc phục sự cố của Windows Installer.
Chú ý Các bước sau chỉ thích hợp với người dùng chuyên sâu.

Thông tin Bổ sung


Để biết thông tin chung về cách cài đặt hoặc dỡ cài đặt chương trình, hãy xem: