Quá trình cài đặt Office 2010 ngừng ở bước 4 trong tổng số 4 bước và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây: "There was a problem setting up Microsoft Office” (“Đã xảy ra sự cố thiết l...

T R IỆ U C HỨ N G

Trong quá trình cài đặt Microsoft Office Home and Student 2010 hoặc Home and Business 2010, quá trình cài đặt có thể ngừng ở bước 4/4 và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

There was a problem setting up Microsoft Office <edition> 2010 (Đã xảy ra sự cố thiết lập <phiên bản> Microsoft Office 2010): Đã xảy ra sự cố thiết lập Microsoft Office. Hãy chạy lại thiết lập. Nếu sự cố tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft.

Chú ý Sự cố này cũng có thể xảy ra khi bạn cố sử dụng Office Starter 2010.

N G U YÊ N N HÂ N

Thông báo lỗi này là đặc trưng cho quá trình cài đặt Click-to-Run và có thể xảy ra nếu giá trị chuỗi AppData không trỏ đúng vị trí trong khoá con đăng ký sau:

HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Giá trị phải trỏ tới vị trí %USERPROFILE%\Application Data trong Windows XP và vị trí %USERPROFILE%\AppData\Roaming trong Windows Vista hoặc Windows 7.

G IẢ I P HÁ P

Nếu bạn đang cài đặt Office Home and Student 2010 hoặc Home and Business 2010, hãy thử phương pháp được liệt kê trong phần này. Nếu sự cố này tiếp tục xảy ra, hãy đi tới phần "Cách khắc phục" trong bài viết này để sử dụng phương pháp cài đặt truyền thống hơn cho các phiên bản Office này.

Phương pháp 1: Sửa đổi sổ đăng ký Windows

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôiĐể khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Trong hộp thoại File Download (Tải Tệp xuống), bấm Run (Chạy) rồi làm theo các bước trong Thuật sỹ Khắc phục sự cố.Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.


Để tôi tự khắc phục sự cố


Để giải quyết sự cố này, hãy xác minh giá trị dữ liệu dành cho AppData trong sổ đăng ký. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước trong quy trình áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

Đối với Người dùng Windows 7 và Windows Vista
 1. Bấm Start (Bắt đầu) rồi trong ô Start Search (Bắt đầu Tìm kiếm), nhập regedit.exe.
 2. Trong danh sách Programs (Chương trình), bấm chuột phải vào regedit.exe rồi bấm Run as administrator (Chạy với tư cách quản trị viên). Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Continue (Tiếp tục) để xác nhận.
 3. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:

  HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. Trong ngăn chi tiết của Registry Editor, định vị và bấm chuột phải vào AppData rồi bấm Modify (Sửa đổi).
 5. Trong ô Value data (Dữ liệu giá trị) , nhập %USERPROFILE%\AppData\Roaming rồi bấm OK.
 6. Đóng Registry Editor.
 7. Chạy cài đặt Microsoft Office 2010 một lần nữa.

Đối với người dùng Windows XP
 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Open (Mở), nhập regedit.exe rồi bấm OK.
 3. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:

  HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. Trong ngăn chi tiết của Registry Editor, định vị và bấm chuột phải vào AppData rồi bấm Modify (Sửa đổi).
 5. Trong ô Value data (Dữ liệu giá trị) , nhập %USERPROFILE%\Application Data rồi bấm OK.
 6. Đóng Registry Editor.
 7. Chạy cài đặt Microsoft Office 2010 một lần nữa.


Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

CÁ C H G IẢ I Q U YẾ T K HÁ C

Để tránh lỗi cài đặt Click-to-Run, hãy sử dụng tệp MSI để thực hiện theo phương pháp truyền thống để cài đặt Microsoft Office Home and Student 2010 hoặc Home and Business 2010.

Quan trọng Microsoft Office Starter 2010 không có phương pháp cài đặt tệp MSI. Bạn sẽ không thể thực hiện theo các bước trong phần này để khắc phục sự cố nếu bạn đang cố sử dụng hoặc cài đặt Office Starter 2010 trên máy tính.

Bước 1: Gỡ bỏ Microsoft Office Click-to-Run 2010

 1. Bấm Bắt đầu.
 2. Bấm Tất cả Chương trình rồi mở thư mục Phụ kiện (người dùng Windows XP có thể bỏ qua bước này).
 3. Bấm Chạy, sau đó bấm vào hộp Mở.
 4. Nhập appwiz.cpl, sau đó bấm OK.
 5. Chọn Microsoft Office Click-to-run 2010 trong danh sách các chương trình hiện được cài đặt.
 6. Bấm Dỡ cài đặt (hoặc Gỡ bỏ đối với người dùng Windows XP) rồi bấm Có.

Bước 2: Tải xuống và cài đặt tệp MSI

Chú ý Bạn sẽ CHỈ có thể tải xuống tệp MSI bán lẻ đầy đủ trực tuyến nếu bạn đã mua Office 2010 trực tuyến và cung cấp Windows Live ID.
 1. Truy nhập tài khoản của bạn bằng cách sử dụng uỷ nhiệm Windows Live ID.
 2. Nếu đã được đăng nhập, bạn sẽ phải bấm vào Tài khoản của tôi ở góc trên bên phải màn hình. Nếu bạn chưa được đăng nhập, hãy nhập uỷ nhiệm Windows Live ID của bạn.
  Quan trọng Bạn phải nhập cùng Windows Live ID mà bạn đã dùng khi mua Office 2010 trực tuyến.

 3. Sau khi bạn đã được đăng nhập, hãy tìm phiên bản Office 2010 mà bạn đã mua rồi bấm Tải xuống.
  Chú ý Thông tin này sẽ được đặt trong phần Tài khoản của tôi.

  Tuỳ chọn tải xuống trong Tài khoản của tôi

 4. Trên màn hình tiếp theo, bấm Tuỳ chọn Nâng cao dưới nút TẢI XUỐNG NGAY.

  Tùy chọn Nâng cao trong Tài khoản của tôi

 5. Chọn 32 bit hoặc 64 bit để tải xuống tệp MSI phù hợp. Kích cỡ này của tệp nên ở khoảng 600 MB.

  Chọn tệp MSI 32 bit hoặc 64 bit.

 6. Khi tệp đã hoàn tất tải xuống, hãy chạy tệp này để cài đặt Office 2010.

T H A M K HẢ O

T HÔ N G T I N T HÊ M

Thuộc tính

ID Bài viết: 2445957 - Xem lại Lần cuối: 20-12-2011 - Bản sửa đổi: 1

Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Home and Business 2010

Phản hồi