Mô tả gói hotfix Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): ngày 14 tháng 8 năm 2010

Áp dụng cho: Excel 2010

Tóm tắt


Bài viết này mô tả sự cố Microsoft Excel 2010 đã được khắc phục trong gói hotfix ngày 14 tháng 12 năm 2010.

GIỚI THIỆU


Vấn đề mà gói hotfix này khắc phục

Xem xét tình huống sau:
  • Bạn tạo một bảng tính mới trong Microsoft Excel 2010.
  • Bạn muốn nhập ký tự tiếng Ba Lan (Ł) hoặc (ł) là ký tự đầu tiên trong một ô trong sổ làm việc.
  • Bạn sử dụng lối tắt bàn phím ALT + L đúng hoặc lối tắt bàn phím CTRL + ALT + L để nhập các ký tự.
Trong trường hợp này, lối tắt bàn phím không nhập các ký tự.


Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:
Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.


Phiên bản tiếng Ba Lan của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.


x86 versions


Thông tin tải xuống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Excel2010-kb2466276-fullfile-x86-glb.exe14.0.5130.50002,161,17620-Nov-201000:34x86

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Excelintl-pl-pl.mspKhông áp dụng924,67219-Nov-201013:21Không áp dụng

Thông tin Excelintl-pl-pl.msp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Xlintl32.dll_104514.0.5129.50002,812,80803-Nov-201010:50Không áp dụng

x64 Phiên bản

Thông tin tải xuống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Excel2010-kb2466276-fullfile-x64-glb.exe14.0.5130.50002,164,89619-Nov-201022:48x86

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Excelintl-pl-pl.mspKhông áp dụng920,06419-Nov-201013:27Không áp dụng

Thông tin Excelintl-pl-pl.msp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Xlintl32.dll_104514.0.5129.50002,874,24803-Nov-201010:49Không áp dụng

Tham khảo


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft