Một NRN được gửi đến người gửi khi bạn di chuyển thư email tới tệp thư mục cá nhân trong Exchange Server 2010 SP1 môi trường phiên bản mới hơn


Triệu chứng


Hãy xem xét tình huống sau:
  • Bạn nhận được thông báo email trong một Microsoft Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc môi trường phiên bản mới hơn.
  • Người gửi yêu cầu xác nhận đọc.
  • Bạn di chuyển thư email này vào một tệp thư mục cá nhân (.pst) hoặc bạn di chuyển thư vào một cặp trong hộp thư.
Trong trường hợp này, thông báo không đọc sau (NRN) được gửi bất ngờ người gửi:

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do cờ gây ra NRN được đặt không chính xác khi bạn di chuyển thư email tới tệp thư mục cá nhân.

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:
2579150 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".