Phiên bản Yahoo cũ hơn! Thanh công cụ có thể khiến Internet Explorer dừng đáp ứng hoặc đóng đột ngột


Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý bảo hành hay theo cách khác về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

T R IỆ U C HỨ N G


Khi khởi động Internet Explorer, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:

Internet Explorer đã dừng hoạt động
Internet Explorer đã gặp sự cố và cần đóng lại

N G U YÊ N N HÂ N


Do một số thay đổi của Yahoo!, phiên bản thanh công cụ Yahoo! cũ hơn có thể khiến Internet Explorer dừng đáp ứng hoặc đóng đột ngột.

G IẢ I P HÁ P


Để khắc phục sự cố này, Yahoo! và Microsoft khuyên bạn nên dỡ cài đặt và cài đặt lại thanh công cụ như sau:

Chuẩn bị bút và giấy tiện dụng để ghi lại thông tin sau về phiên bản Windows rồi thực hiện các bước đó để khắc phục sự cố trên máy tính của bạn:

Đối với Windows XP
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm đúp Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.
 3. Cuộn đến và bấm vào Thanh công cụ Yahoo! để chọn thanh công cụ rồi bấm Gỡ bỏ.
 4. Làm theo mọi lời nhắc xác nhận.
 5. Đóng Thêm hoặc Gỡ bỏ Chương trình rồi khởi động lại Internet Explorer để kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa.
 6. Để cài đặt lại Thanh công cụ Yahoo! phiên bản mới nhất, hãy truy nhập http://us.toolbar.yahoo.com/ và làm theo các bước trên website. 

Đối với Windows 7 và Windows Vista

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Trong Chương trình, bấm Gỡ cài đặt chương trình.
 3. Cuộn đến và bấm vào Thanh công cụ Yahoo! để chọn thanh công cụ rồi bấm Dỡ cài đặt từ các tuỳ chọn bên trên.
 4. Bấm Có trên cửa sổ bật lên cảnh báo dỡ cài đặt.
 5. Đóng Dỡ cài đặt chương trình rồi khởi động lại Internet Explorer để kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa.
 6. Để cài đặt lại Thanh công cụ Yahoo! phiên bản mới nhất, hãy truy nhập http://us.toolbar.yahoo.com/ và làm theo các bước trên website.